PARP rozpoczyna realizację projektu: Każdy pracownik jest ważny – podnoszenie kompetencji pracowników o niskich kwalifikacjach. Ma on na celu przekonanie pracodawców, że warto inwestować w rozwój osób o najniższych kompetencjach.

Obecnie potrzeby szkoleniowe tej grupy zawodowej są lekceważone przez pracodawców. Szkolenia są wciąż traktowane przez polskich pracodawców jako nagroda dla pracownika. W efekcie szkoleni się głównie pracownicy o najwyższych kwalifikacjach. Tę lukę w szkoleniach chce wypełnić PARP.

– Pracownicy niewykwalifikowani najszybciej tracą pracę. Najtrudniej jest też im się odnaleźć na rynku pracy, ponieważ nie mają kompetencji społecznych. Zasilają szeregi osób bezrobotnych – podkreśla Małgorzata Mączyńska z PARP.

Dlatego oprócz kursów typowo zawodowych, które są dostępne na polskim rynku, PARP zaoferuje im unikatowe szkolenia dotyczące tzw. umiejętności miękkich i interpersonalnych. Chodzi o umiejętności funkcjonowania w grupie, autoprezentację, umiejętności negocjowania ze zwierzchnikiem czy programowania przyszłości zawodowej. Szkolenie rozpocznie się na początku przyszłego roku. Obejmie 1 tys. osób (pracodawców i pracowników) z 50 małych, średnich i dużych firm z dwóch województw.

Zanim rozpoczną się szkolenia, PARP przeprowadzi do końca 2009 roku ogólnopolskie badanie. Chce sprawdzić, w jaki sposób pracownicy o niskich kwalifikacjach funkcjonują w przedsiębiorstwach, jak często zmieniają pracę, czy pracodawcy chcą inwestować w ich rozwój zawodowy.

Projekt PARP jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Jego realizacja będzie trwała do końca 2011 roku. Budżet całego projektu wynosi 18,4 mln zł.