Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych rozpoczął nabór wniosków do Programu wyrównywania różnic między regionami II. Wnioski będą przyjmowane do 15 lipca.

Z programu mogą korzystać samorządy, organizacje pozarządowe, placówki edukacyjne, zakłady opieki zdrowotnej i uczelnie medyczne.

Te podmioty mogą starać się o dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego do placówek rehabilitacyjnych, kosztów likwidacji barier w zakładach opieki zdrowotnej i placówkach edukacyjnych.

Ponadto można otrzymać częściową refundację zakupu lub przystosowania samochodów przeznaczonych do przewozu osób niepełnosprawnych i środki na modernizację lub rozbudowę budynków z przeznaczeniem na warsztaty terapii zajęciowej.

PFRON przeznaczy na ten cel w 2009 roku 330 mln zł.