1 października wchodzi w życie ustawa przywracająca Fundusz Alimentacyjny, zlikwidowany w 2004 roku. Z Funduszu będą mogły korzystać osoby, które nie mogą wyegzekwować zasądzonych alimentów, a dochód w ich rodzinie nie przekracza 725 zł na osobę. Alimenty z Funduszu mają być wypłacane do wysokości 500 zł.

Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego przyznawane są na okresy 12-miesięczne

Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego przyznawane są na okresy 12-miesięczne (od 1 października do 30 września następnego roku). Ministerstwo pracy i polityki społecznej przypomina, że wnioski składać można od 1 sierpnia.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego złoży wniosek wraz z dokumentami do 31 sierpnia, wniosek zostanie rozpatrzony i świadczenie wypłacone do 31 października. W przypadku, gdy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od 1 września do 31 października, świadczenie za październik i listopad zostanie wypłacone do 30 listopada.

"Wnioski przyjmujemy od 11 sierpnia; początkowo było ich po 20-30 dziennie; teraz jest 80-90" - powiedziała PAP kierownik działu świadczeń rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku Margarita Jaroszuk. "Spodziewamy się ponad 3 tys. takich wniosków" - dodała.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu utworzył specjalny zespół ds. Funduszu Alimentacyjnego. "Przyjmujemy wnioski od 6 sierpnia; obecnie mamy ich około 300. Będzie ich około 3-3,5 tys., ze względu na zwiększenie kryterium dochodowego (w stosunku do istniejącej obecnie zaliczki alimentacyjnej- PAP) i rozszerzenie grupy uprawnionych" - powiedziała PAP kierownik zespołu ds. Funduszu Agnieszka Pyciak.

Świadczenia z Funduszu zastąpią istniejącą zaliczkę alimentacyjną. Zaliczka wypłacana jest w przypadku bezskutecznej egzekucji zasądzonych alimentów, gdy dochód nie przekracza 583 zł na osobę i wynosi 170 zł na dziecko (w rodzinie z dwojgiem dzieci), w rodzinach z trojgiem i więcej dzieci nie może przekroczyć 120 zł na dziecko. Dotyczy to rodzin, gdzie dochód na osobę nie przekracza 583 zł.