To najniższy poziom od 16 lat. Analitycy oczekiwali, że wyniesie ona 7,8 proc.

Liczba osób poszukujących pracy spadła w VIII o 40.000, po uwzględnieniu czynników sezonowych.

Analitycy spodziewali się w VIII spadku liczby osób poszukujących pracy o 10.000.

Liczba bezrobotnych, po uwzględnieniu czynników sezonowych, wyniosła 3,2 mln.