Projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty, przygotowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, będzie zmieniony - zapowiada prof. Ryszard Legutko, nowy minister edukacji. Nie chciał jednak sprecyzować, jakie konkretne przepisy zostaną zmienione.

Projekt już dwa tygodnie temu miał być omawiany na posiedzeniu Rady Ministrów. Został jednak wycofany w ostatniej chwili. Jeśli nowy minister wprowadzi do niego zmiany, będzie musiał ponownie przeprowadzić uzgodnienia międzyresortowe. Projekt przewiduje m.in. utworzenie od września przyszłego roku ośrodków wsparcia wychowawczego dla gimnazjalistów sprawiających kłopoty. Profesor Ryszard Legutko ocenia pozytywnie ten pomysł. Uważa bowiem, że specjalne wsparcie wychowawcze pomoże uczniom, którzy nie złamali prawa, ale przestali się mieścić w przyjętych standardach, i pozwoli im szybko powrócić do normalnej szkoły. Aby jednak ośrodki powstały już w przyszłym roku szkolnym, nowelizacja powinna być uchwalona jeszcze w tym roku.

Profesor Ryszard Legutko powiedział też, że od września uczniowie będą musieli nosić mundurki, ponieważ absurdem byłoby wycofanie się z tego pomysłu dwa tygodnie przed rozpoczęciem roku szkolnego. Jednak już w przyszłym tygodniu zmieni rozporządzenie w sprawie wliczania oceny z religii lub etyki do średniej ocen, ponieważ nie jest entuzjastą takiego rozwiązania.

Jolanta Góra

jolanta.gora@infor.pl