Marek Michalak, rzecznik praw dziecka (RPD), zwrócił się do Ewy Kopacz, ministra zdrowia, o podjęcie działań zapewniających dzieciom cierpiącym na choroby nowotworowe skutecznych procedur leczniczych pozwalających na realizowanie ich prawa do szczególnej opieki zdrowotnej. Jak wynika bowiem z informacji konsultanta krajowego w dziedzinie onkologii, finansowanie tych świadczeń przez Narodowy Fundusz Zdrowia jest niewystarczające.

- Leczenie dzieci chorych onkologicznie jest kontraktowane na tym samym poziomie co leczenie dorosłych - mówi profesor Jerzy Kowalczyk, konsultant krajowy w dziedzinie onkologii.

W opinii RPD wynika to z zarządzenia prezesa NFZ z 1 lipca 2008 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów na leczenie szpitalne.

Aby proces leczenia dzieci z chorobami nowotworowymi przebiegał prawidłowo, wymaga on szczególnej troski o nie, bo są one częściej niż dorosłe osoby poddawane chemioterapii. Dlatego, zdaniem rzecznika praw dziecka, poziom finansowania świadczeń onkologicznych powinien być zwiększany każdego roku o wskaźnik inflacyjny.