Pomoc polega na dopłatach do oprocentowania kredytów, które rolnik może uzyskać od banku na preferencyjnych warunkach na wznowienie produkcji rolnej. Przewidziana jest ponadto możliwość prolongowania spłat rat kredytów inwestycyjnych i klęskowych.

Poszkodowany rolnik będzie mógł uzyskać ulgę lub zwolnienia ze składek płaconych do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Ulgi i zwolnienia obejmą również opłaty za czynsz dzierżawny płacony Agencji Nieruchomości Rolnych. Możliwe będą także zwolnienia z opłat podatku rolnego.

Dla gospodarstw dotkniętych klęskami przewidziane są dopłaty do materiału siewnego

Ponadto zostaną wypłacone jednorazowe zasiłki pieniężne w wysokości 500 zł dla rodzin prowadzących gospodarstwa rolne do 5 ha oraz 1000 zł dla rodzin posiadających gospodarstwa rolne powyżej 5 ha.

Natomiast rodziny rolnicze, które poniosły szkody spowodowane przez huragan, otrzymają - w zależności od poniesionych zniszczeń - do 15 tys. zł.