Od lewej: dr hab. profesor WSHiP Zbigniew Lasocik, prof. dr hab. Wojciech Lamentowicz, prof. dr hab. Krzysztof Rączka,
zastępca redaktora naczelnego Gazety Prawnej Małgorzata Jankowska,
dr hab. prof. Nadzw. UWr Włodzimierz Gromski, prof. dr hab. Jan SzachułowiczOd lewej: dr hab. profesor WSHiP Zbigniew Lasocik, prof. dr hab. Krzysztof RączkaDyplom odbiera Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
prof. dr hab. Krzysztof RączkaDyplom odbiera Dziekan Wydziału Prawa Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie
dr hab. profesor WSHiP Zbigniew LasocikDyplom odbiera Dziekan Wydziału Prawa Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
prof. dr hab. Jan Szachułowicz

Zobacz III Ranking Wydziałów Prawa 2009

Fot. Wojciech Górski