Stopa bezrobocia wyniosła na koniec lipca 2008 roku 9,4% wobec 9,6% miesiąc wcześniej, podał w piątek Główny Urząd Statystyczny (GUS). W lipcu 2007 roku stopa ta wyniosła 12,1%.

"W lipcu 2008 r. odnotowano spadek liczby bezrobotnych i stopy bezrobocia zarówno w stosunku do poprzedniego miesiąca, jak i do analogicznego okresu 2007 r. Najczęstszą przyczyną wyrejestrowania było podjęcie pracy. Liczba bezrobotnych nowo zarejestrowanych była większa niż przed miesiącem, ale mniejsza niż przed rokiem. W końcu lipca br. do urzędów pracy zgłoszono mniej ofert pracy niż w czerwcu br., więcej natomiast niż w analogicznym okresie ub. roku" - napisał GUS.

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy w końcu lipca 2008 r. wyniosła 1422,9 tys. osób (w tym 844,4 tys. kobiet) i była niższa niż przed miesiącem o 32,4 tys. osób.

Do urzędów pracy w ciągu miesiąca zgłosiło się 212,9 tys. osób poszukujących zatrudnienia (o 34,4 tys. więcej niż w czerwcu 2008 r. i o 8,5 tys. mniej niż przed rokiem).

Wśród bezrobotnych nowo zarejestrowanych 165,2 tys. osób, tj. 77,6 proc. stanowiły osoby rejestrujące się po raz kolejny.

W lipcu 2008 r. pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 107,9 tys. ofert pracy (przed miesiącem 104,6 tys., przed rokiem 106,0 tys.). W końcu omawianego miesiąca urzędy pracy dysponowały ofertami pracy dla 79,2 tys. osób (w tym 29,1 tys. to oferty niewykorzystane dłużej niż 1 miesiąc).

Z danych na koniec lipca 2008 r. wynika, że 171 zakładów pracy zadeklarowało zwolnienie w najbliższym czasie 13,9 tys. pracowników, w tym z sektora publicznego 1 tys. osób (przed rokiem odpowiednio 128 zakładów, 8,3 tys. pracowników, w tym z sektora publicznego 1,2 tys. osób).