ZWIĄZKOWCY OCENIAJĄ MINISTRA EDUKACJI. Przewodniczący sekcji krajowej oświaty i wychowania NSZZ Solidarność Stefan Kubowicz powiedział, że ministra edukacji narodowej prof. Ryszarda Legutkę będzie można ocenić dopiero gdy zaczną być widoczne efekty jego pracy. Według niego, nowy minister prawdopodobnie będzie pełnił funkcję tylko przez trzy miesiące, jeśli wybory odbędą się w październiku, więc przez ten czas niewiele będzie mógł zrobić. Natomiast władze Związku Nauczycielstwa Polskiego jeszcze w sierpniu poproszą o spotkanie prof. Ryszarda Legutkę. który zastąpił na tym stanowisku Romana Giertycha. Prezes ZNP Sławomir Broniarz powiedział, że związkowcy liczą na to, że Ryszard Legutko podejmie z nimi bardziej ścisłą współpracę, niż robił to jego poprzednik.

PRACODAWCY I OPZZ O MINISTER PRACY. Najważniejszym zadaniem dla nowej minister pracy i polityki społecznej Joanny Kluzik-Rostkowskiej jest dokończenie reformy emerytalnej, zwłaszcza wprowadzenie emerytur pomostowych - ocenił ekspert Konfederacji Pracodawców Polskich Rafał Baniak. Jego zdaniem, nowa minister pokazała, że jest osobą, która zna problematykę społeczną. Przedstawiła np. spójny projekt programu polityki rodzinnej, który jednak do tej pory nie doczekał się realizacji. Z kolei Jan Guz, przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych powiedział, że Joanna Kluzik- Rostkowska nie dała się poznać w dialogu społecznym. OPZZ nie zna też jej osiągnięć w dziedzinie prawa pracy, dialogu społecznego i szeroko pojętej polityki społecznej.

ZAOSTRZENIE PROTESTU LEKARZY NA ŚLĄSKU. Lekarze Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku (woj. śląskie) kontynuują strajk głodowy. Głodówkę prowadzi 30 lekarzy, m.in. interniści, neurolodzy, radiolodzy, okuliści i ortopedzi. Od wczoraj codziennie do protestu przystępować będzie trzech anastezjologów. Od maja w rybnickim szpitalu strajkuje 190 lekarzy. Zaostrzyła się też sytuacja w Szpitalu Klinicznym nr 1 w Zabrzu. Dyrektor lecznicy dr med. Andrzej Drybański wstrzymał pobory dla strajkujących lekarzy przeznaczając te pieniądze na zakup leków. Jednocześnie - zdaniem lekarzy - poświadczył nieprawdę, że wypłata wynagrodzeń nastąpiła 7 sierpnia w kasie szpitala.

Więcej www.mp.pl

POPRAWA W DOSTĘPNOŚCI DO USŁUG MEDYCZNYCH. Samorządowe władze województwa kujawsko-pomorskiego oraz rektorskie władze Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu parafowały list intencyjny w sprawie wspólnych działań na rzecz poprawy dostępności usług medycznych w regionie. Dokument zakłada przejęcie przez UMK Wojewódzkiego Szpitala im. Jana Biziela w Bydgoszczy oraz dwóch toruńskich lecznic: Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Rydygiera i Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego.

Więcej www.mp.pl