Dziś wchodzi w życie rozporządzenie ministra zdrowia z 21 maja w sprawie uznania dziedzin medycyny za priorytetowe (Dz.U. nr 84, poz. 709). Dotychczas takich dziedzin było sześć, teraz ich wykaz został poszerzony do 21, m.in. o anestezjologię i intensywną terapię, kardiologię, neonatologię, pediatrię, medycynę ratunkową, ortopedię i radiologię.

Zdaniem ministra zdrowia w 21 wskazanych specjalnościach występuje największy deficyt specjalistów. Jest to skutek niekorzystnych tendencji demograficznych (w większości z tych dziedzin średnia wieku lekarzy przekracza 51 lat) oraz migracji specjalistów za granicę. Resort zdrowia chce zachęcić młodych lekarzy do wyboru tych specjalizacji, w których jest największy deficyt kadr. Zgodnie z innym rozporządzeniem ministra zdrowia, które obowiązuje od 4 maja, rezydenci kształcący się w deficytowych specjalnościach będą więcej zarabiać.

Miesięczna pensja lekarza, który wybierze jedną z 21 deficytowych dziedzin medycyny, wyniesie przez pierwsze dwa lata nauki 3602 zł, podczas gdy dla pozostałych będzie to kwota 3170 zł. W kolejnych latach kwoty te mają wzrosnąć odpowiednio do 3890 zł i 3458 zł.

Wejście w życie rozporządzenia w sprawie uznania dziedzin medycyny za deficytowe umożliwi wypłacenie rezydentom wyrównania ich pensji do wyższego poziomu od stycznia tego roku.

Priorytetowe dziedziny medycyny wg rozporządzenie ministra zdrowia z 21 maja (Dz.U. nr 84, poz. 709)

- anestezjologia i intensywna terapia
- chirurgia onkologiczna
- epidemiologia
- geriatria
- ginekologia onkologiczna
- kardiologia
- kardiologia dziecięca
- medycyna pracy
- medycyna ratunkowa
- medycyna rodzinna
- neonatologia
- neurologia dziecięca
- onkologia kliniczna
- onkologia i hematologia dziecięca
- ortopedia i traumatologia narządu ruchu
- patomorfologia
- pediatria
- radiologia i diagnostyka obrazowa
- radioterapia onkologiczna
- rehabilitacja medyczna
- stomatologia dziecięca