W kategorii uczelni niepublicznych pierwsze miejsca zajęła Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie. Kierowany przez dr. hab. Zbigniewa Lasocika Wydział Prawa uzyskał 64 punkty.

W tegorocznym rankingu zwraca uwagę coraz lepsza pozycja i kondycja uczelni niepublicznych. Jedna z nich uzyskała np. w ubiegłym roku prawo nadawania tytułu doktora. Liderzy wśród tych uczelni już wyprzedzają lub gonią kilka publicznych uniwersytetów.