Laureatami trzeciej edycji rankingu Wydziałów Prawa GP w kategorii wydziałów prawa wśród uczelni publicznych został po raz trzeci Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Kierowany przez prof. Krzysztofa Rączkę wydział uzyskał 89 na 100 możliwych punktów.
W kategorii uczelni niepublicznych pierwsze miejsca zajęła Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie. Kierowany przez dr. hab. Zbigniewa Lasocika Wydział Prawa uzyskał 64 punkty.
W tegorocznym rankingu zwraca uwagę coraz lepsza pozycja i kondycja uczelni niepublicznych. Jedna z nich uzyskała np. w ubiegłym roku prawo nadawania tytułu doktora. Liderzy wśród tych uczelni już wyprzedzają lub gonią kilka publicznych uniwersytetów.Uczelnie niepubliczne / DGP
Uczelnie publiczne / DGP
Zbigniew Lasocik, doktor habilitowany, dziekan Wydziału Prawa w Wyższej Szkole Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego Fot. Wojciech Górski / DGP
DGP