Decyzja pracodawcy o przesunięciu urlopu pracownika nie może być dowolna, ponieważ przesuniecie urlopu nastąpić może wyłącznie z przyczyn określonych w przepisach kodeksu pracy.

Przesunięcie urlopu jest zwykle niemożliwe w każdym z tych przypadków, gdy pracodawca może zastąpić pracownika, a wykluczone jest przesuwanie urlopu pracownika z powodu zwykłych potrzeb pracodawcy. W piśmiennictwie wypracowano katalog przykładowych przyczyn, które mogłyby uzasadniać przesuwanie urlopu przez pracodawcę.

Jeśli pracodawca zdecyduje się na przesunięcie urlopu, pracownik poza wyrażeniem swojej opinii nie może zakwestionować jego decyzji. Gdyby natomiast zdecydował się wbrew poleceniu pracodawcy nie świadczyć pracy i udać się na urlop, to jego zachowanie pracodawca będzie mógł uznać za naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych, co skutkować może dyscyplinarnym zwolnieniem z pracy.

Jeszcze bardziej drastyczną dla pracownika formą ingerencji w jego prawo do urlopu jest przerwanie tego urlopu już po jego rozpoczęciu. Decyzję taką pracodawca może podjąć wyłącznie wtedy, gdy okaże się, że obecność pracownika w pracy jest niezbędna.

Jaki warunki muszą wystąpić, aby przesunięcie urlopu pracownika było możliwe? Kiedy można odwołać pracownika z urlopu? Jakie koszty będzie musiał ponieść pracodawca odwołując pracownika z urlopu? Czy pracownik może odmówić przerwania urlopu? - czytaj w Tygodniku Prawa Pracy