Bezrobotni, którzy chcą otrzymać pomoc w spłacie kredytu, muszą złożyć wniosek do starosty do końca 2010 roku.

ZMIANA PRAWA

Dziś (18 czerwca) w Sejmie odbędzie się II czytanie projektu ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraciły pracę. Projekt zakłada wsparcie z Funduszu Pracy dla osób, które spłacają kredyty mieszkaniowe i straciły pracę po 1 lipca 2008 r. Z pomocy będzie mogła skorzystać także rodzina, jeśli między współmałżonkami istnieje wspólność majątkowa i jeżeli jeden z małżonków nie ma pracy. Wsparcie otrzyma tylko ten, kto sam nie zwolnił się z pracy albo nie został zwolniony dyscyplinarnie, zarejestrował się w urzędzie pracy jako bezrobotny i pobierał zasiłek.