Od przyszłego roku postępowanie przed sądem lekarskim ma być jawne, a pacjent, który będzie tam chciał dochodzić swoich praw, wystąpi jako strona postępowania, a nie tylko świadek. Takie zmiany przewiduje przyjęty wczoraj przez rząd projekt ustawy o izbach lekarskich. Strona zyska też możliwość odwołania się do sądu powszechnego od orzeczeń sądu lekarskiego. Z kolei od wyroku Naczelnego Sądu Lekarskiego będzie można wnieść kasację do Sądu Najwyższego.

Rozszerzony zostanie katalog kar stosowanych przez sądy lekarskie. Dotyczy to wprowadzenia kary pieniężnej, okresowego zakazu pełnienia funkcji kierowniczych w placówkach ochrony zdrowia i okresowego ograniczenia wykonywania zawodu lekarza.

Projekt przewiduje też zachowanie dotychczasowej liczby okręgowych izb lekarskich. Rząd wycofał się z planowanego zmniejszenia ich liczby. W związku z tym tak jak dotychczas będą działać 22 izby lekarskie.