Na najbliższym posiedzeniu Sejmu odbędzie się pierwsze czytanie projektu nowelizacji ustawy z 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz.U. nr 78, poz. 684 z późn. zm.). Dzięki jej uchwaleniu zadłużone szpitale mogły skorzystać z pomocy państwa i spłacić część swoich długów. Na ten cel w budżecie było zarezerwowane 2,2 mld zł. Do wykorzystania pozostało jeszcze 246 mln zł. Projekt nowelizacji ustawy o pomocy publicznej ma umożliwić podzielenie tej kwoty między SP ZOZ.

Zgodnie z projektem ustawy o środki te będą mogły ubiegać się szpitale, które wciąż są zadłużone, ale dzięki wcześniej uzyskanej pomocy publicznej i przygotowanym programom naprawczym udało im się spłacić część swoich zobowiązań. Oznacza to, że z dodatkowych pieniędzy będą mogły skorzystać te szpitale, które uzyskały ostateczną decyzję o warunkach restrukturyzacji. Z danych resortu zdrowia wynika, że takie decyzje posiada już 94 proc. placówek medycznych.

- Ostateczną decyzję o zakończeniu procesu restrukturyzacji uzyskaliśmy już w 2006 roku. Dzięki pożyczce udało nam się spłacić wszystkie zobowiązania wobec ZUS, które powstały do końca 2004 r. Wydaliśmy na ten cel prawie 12 mln zł - mówi Agnieszka Cholewińska, dyrektor Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy (woj. dolnośląskie).

Jak wynika z projektu nowelizacji ustawy o pomocy publicznej, o dodatkowe środki będą mogły ubiegać się również niezadłużone placówki ochrony zdrowia, które w 2005 roku skorzystały z dotacji budżetu państwa.

Placówki medyczne będą musiały przeznaczyć pieniądze z budżetu na spłatę należności głównych i odsetek wobec wierzycieli publicznoprawnych, np. ZUS czy urzędów skarbowych. Te, które nie mają takich zobowiązań, będą mogły spłacić pożyczki udzielone im przez organ założycielski (np. samorząd) m.in. na spłatę długów wobec dostawców leków i wyrobów medycznych.

Projekt nowelizacji ustawy przewiduje również możliwość umorzenia szpitalowi zaciągniętej pożyczki w wysokości 70 proc. ogólnej kwoty. Będzie to możliwe pod warunkiem, że w okresie do pięciu lat od dnia zawarcia umowy o pożyczkę placówka spłaci 30 proc. należności głównej wraz z odsetkami.

868 placówek ochrony zdrowia skorzystało od 2005 roku z pożyczki budżetu państwa