Związki zawodowe zwracają uwagę na proponowane zmiany w prawie pracy, a przede wszystkim dotyczące kwestii umów na czas określony. Zdaniem zarówno NSZZ "Solidarność", jak i OPZZ oraz Forum Związków Zawodowych, obecne zapisy projektu dotyczące umów na czas określony nie zdadzą egzaminu.

Jak mówił na ubiegłotygodniowym posiedzeniu plenarnym KT ekspert Solidarności Henryk Nakonieczny, "jeśli zakaz nadmiernego wydłużania okresu na jaki pracodawca może podpisać z pracownikiem umowę na czas określony nie będzie obowiązywał zawsze, lecz - jak przewiduje projekt pakietu - przez 2 lata, to nie zostaną wyeliminowane patologie. Umowy na czas określony nadal będą zawierane np. na 20 lat".

Przewodniczący Forum Związków Zawodowych Wiesław Siewierski podkreślał natomiast, że "niezbędne jest zwolnienie z opodatkowania całej kwoty zapomóg wypłacanych pracownikom z funduszy związkowych, a nie - jak proponuje rząd - tylko do wysokości 680 zł".

OPZZ będzie podnosił w KT kwestię płacy minimalnej

OPZZ będzie podnosił w KT kwestię płacy minimalnej. Zdaniem przewodniczącego związku Jana Guza, "wzrost płacy minimalnej z obecnych 40 do 50 proc. średniego wynagrodzenia powinien być negocjowany jednocześnie z pakietem, choć ostateczne ustalenia mogą zostać wypracowane do końca roku".

Prezydent PKPP Lewiatan Henryka Bochniarz powiedziała, że jej organizacja będzie proponowała obniżenie z 30 do 20 proc. wielkości spadku dochodów w firmie, umożliwiającego uzyskanie dofinansowania z Funduszu Pracy na utrzymanie miejsc pracy.

Pakiet antykryzysowy to zmiany przede wszystkim w prawie pracy, które w połowie marca zaproponowali pracodawcy i pracownicy. Większość z nich Ministerstwo Pracy przełożyło na ustawy, które 2 czerwca przyjął rząd. Zmiany dotyczą m.in. zawierania umów na czas określony, elastycznego czasu pracy, dofinansowania dla firm, które znalazły się w kłopotach finansowych, dopłat do szkoleń pracowników i wypłacanych im stypendiów. Rząd chce, aby pakiet mógł wejść w życie jeszcze przed sejmowymi wakacjami.