Jak poinformowała na konferencji prasowej w poniedziałek wiceprezes ARiMR Zofia Szalczyk, "dzisiaj weszła w życie nowelizacja rozporządzenia Ministra Finansów, rozszerzająca zakres dotychczasowej akredytacji tymczasowej dla działania "Modernizacja gospodarstw rolnych"".

Szalczyk: otrzymanie akredytacji umożliwi zawieranie umów z beneficjentami

Nabór wniosków na to działanie odbył się w listopadzie 2007 r. Wnioski o dofinansowanie inwestycji w gospodarstwie rolnym złożyło ok. 17 tys. rolników. Najczęściej rolnicy wnioskowali o współfinansowanie zakupu maszyn rolniczych.

Pula pieniędzy przeznaczona na modernizację gospodarstw na ten rok wynosi 360 mln euro (1,4 mld zł). Jeden wnioskodawca ubiegał się średnio o dofinansowanie w wysokości 140 tys. zł. Agencja będzie mogła dofinansować, w skali całego kraju, ok. 10 tys. wniosków.

Według Szalczyk, najpóźniej w październiku ARiMR otrzyma akredytację na kolejne działania

"Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej" (przetwórstwo produktów rolnych), na wsparcie dla osób chcących rozpocząć działalność poza rolnictwem oraz na ułatwianie startu młodym rolnikom.

Na wsparcie działalności pozarolniczej do Agencji wpłynęło dotychczas 3940 wniosków na kwotę prawie 330 mln zł (działanie to nie jest jeszcze zakończone w woj. łódzkim).

O pomoc na inwestycje w przetwórstwie produktów rolnych Agencja otrzymała 818 wniosków na kwotę 1,6 mld zł. Wstępnie do finansowania zostało zakwalifikowanych 761 wniosków.

Na ułatwienia startu młodym rolnikom do 14 sierpnia złożono ok. 5,5 tys. wniosków na kwotę 274 mln zł, z czego ARiMR wydała 1,8 tys. decyzji. Zrealizowano dotychczas 252 płatności w wysokości 12,6 mln zł.

Szalczyk powiedziała, że do akredytacji zostały zgłoszone także działania: uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności i korzystanie z usług doradczych.

Wiceprezes zaznaczyła, że dotychczas z pieniędzy unijnego funduszu przeznaczonego na rolnictwo zostało wypłacone ponad 11 mld zł. Najwięcej środków przeznaczono na płatności obszarowe - ok. 6 mld zł.

Łącznie na lata 2007-2013 jest dla PROW 17,2 mld euro. Uruchomione będą łącznie 22 działania.