Przyjęty harmonogram rozmów przewiduje, że będą one dotyczyć między innymi kwestii płacowych i emerytur nauczycielskich.

Pedagodzy dążą do zmniejszenia różnic płacowych między pracownikami na poszczególnych szczeblach

chcą też poprawy sytuacji materialnej nauczycieli rozpoczynających prace w zawodzie. Rozmowy obejmą też między innymi kwestię wzrostu wynagrodzeń w następnych latach. Nauczyciele będą też rozmawiać ze stroną rządową o czasie pracy nauczyciela i sposobie jego określania.

Szumilas poinformowała, że negocjacje obejmą także kwestie tak zwanego pakietu decentralizacji, który ma ustalić podział kompetencji między samorządem terytorialnym a kuratorem oświaty oraz jasno określić kompetencje kuratorium.

Sekretarz stanu dodała, że strony omówią także perspektywiczny plan poprawy warunków pracy kadry pedagogicznej oraz aktywizację nauczycieli w ramach programu 50 + i kształcenia dla dorosłych.

Pedagodzy ze Związku Nauczycielstwa Polskiego, niezadowoleni z dotychczasowych propozycji rządu, zapowiedzieli na 1 września demonstrację w Warszawie. Trzy dni wcześniej odbędzie się w stolicy manifestacja "Solidarności", w tym sekcji oświatowej związku.