Postępujące starzenie społeczeństwa powoduje konieczność przygotowania profesjonalnych kadr, które będą sprawować opiekę nad osobami trzeciego wieku. Nowym zawodem, który częściowo przejmie część takich obowiązków, jest gerontopedagog.

– Powszechnie przyjęło się uważać, że pedagog potrzebny jest wyłącznie dzieciom. Na Zachodzie od dawna pedagodzy pracują z osobami starszymi. W Polsce takie osoby dopiero zdobywają wiedzę – mówi prof. Zenon Jasiński z Uniwersytetu Opolskiego.

Praca z ludźmi starszymi

– To nowy zawód wychodzący naprzeciwko oczekiwaniom rynku pracy. Absolwenci tej specjalności uzyskają przygotowanie pedagogiczne do pracy z ludźmi starszymi. Będą przygotowani do roli animatorów i organizatorów pracy z osobami starszymi. Ich praca ma na celu aktywizację takich osób – mówi doc. dr Ewa Czarnecka, dyrektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku.

Profesor Zenon Jasiński z Uniwersytetu Opolskiego dodaje, że w czasie studiów licencjackich i magisterskich przyszły pedagog zostanie przygotowany do pracy z człowiekiem w każdym wieku.

Dobre relacje z seniorami

– Zawód taki mogą wykonywać tylko osoby, które nie tylko mają dobre relacje z seniorami, ale także są skłonne nieść pomoc osobom starszym. Nie jest to zwyczajna praca. To misja, którą mogą wykonywać wyłącznie osoby zaangażowane. Osoby wykonujące ten zawód muszą bowiem rozumieć, że osoba starsza wraz z wiekiem staje się coraz bardziej bezradna, więc wymaga wsparcia psychicznego – mówi prof. Zenon Jasiński.

Natomiast doc. dr Ewa Czarnecka zauważa, że absolwenci tego kierunku zdobywają doświadczenie, jak prowadzić placówki dla osób starszych, poradnictwo dla seniorów. Dodatkowo otrzymują uprawnienia do podjęcia pracy w placówkach opieki całodobowej, ośrodkach wsparcia dziennego, klubach seniora oraz uniwersytetach trzeciego wieku.

– I co ważne, są oni także przygotowani do szkolenia wolontariuszy – dodaje doc. dr Ewa Czarnecka.

Organizowanie życia

Eksperci zwracają uwagę, że osoba, wykonując ten zawód, ma za zadanie organizowanie życia osobom w podeszłym wieku. Czasami taka pomoc sprowadza się, czasami do pomocy w załatwianiu różnych spraw w urzędach.

– Nie jest to jednak opieka medyczna. Nie można przy tym mylić osób wykonywających ten zawód z sanitariuszem czy pracownikiem socjalnym. Absolwent takiego kierunku w dyplomie będzie mieć wpisane magister pedagogiki w zakresie gerontopedagogiki – dodaje prof. Zenon Jasiński.

Eksperci zwracają uwagę, że praca w tym zawodzie jest bardzo ciekawa, lecz absolwent po ukończeniu studiów może liczyć na 2 tys. zł.

– W Polsce brakuje osób mających odpowiednie kwalifikacje do pracy z osobami starszymi. W naszym domu podzieliśmy zadania związane z terapią zajęciową czy animacją kultury na kilka osób. Nie mając ani jednej osoby mającej specjalistyczne wykształcenie, zapewniamy naszym pensjonariuszom ciekawe zajęcia – mówi Wioletta Szczotka z Domu Pomocy Społecznej w Grodkowie.

Eksperci jednak zwracają uwagę, że duży popyt na specjalistów od wychowania osób starszych może doprowadzić do sytuacji, że w przyszłości najlepsi znający języki obce będą pracować w krajach starej Piętnastki.