Wszystkie kluby poselskie popierają rządowy projekt ustawy o spłacie przez państwo kredytów mieszkaniowych zaciągniętych przez bezrobotnych.
Jest duża szansa, że szybko zostanie uchwalony rządowy projekt ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraciły pracę. Żaden klub poselski nie zamierza zgłaszać poprawek do tego projektu w trakcie dzisiejszego posiedzenia Komisji Finansów Publicznych, podczas którego odbędzie się jego pierwsze czytanie.
– Oczywiście popieramy projekt. Dotychczas nasi posłowie nie zgłaszali mi propozycji zmian – mówi Krystyna Skowrońska (PO), wiceprzewodnicząca Komisji Finansów Publicznych.