Od stycznia zwiększa się liczba osób, które występują o świadczenia z pomocy społecznej.

– Od stycznia przybyło nam 4,5 tys. rodzin, wśród nich ponad 1,6 tys. stanowią te, które po raz pierwszy korzystają z pomocy społecznej – mówi Lidia Leońska, rzecznik prasowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu.

Dodaje, że powodami starania się o świadczenia, jakie zgłaszają klienci, są bezrobocie, długotrwała choroba i wzrost kosztów utrzymania, zwłaszcza w przypadku samotnych rodziców. W związku z tak dużym wzrostem liczby osób potrzebujących pomocy, MOPR w Poznaniu wystąpił o dodatkowe 3,5 mln zł do wojewody i prezydenta miasta.

– Obawiamy się, że już we wrześniu może nam brakować pieniędzy, bo jeszcze do tej pory, jeżeli pomoc służy zaspokojeniu niezbędnych potrzeb życiowych, nikomu jej nie odmówiliśmy – mówi Lidia Leońska.

Zdecydowanie więcej pieniędzy na zasiłki wydaje też MOPR w Białymstoku.

– W okresie od stycznia do końca kwietnia tego roku, w porównaniu z tym samym okresem 2008 roku wydatki na zasiłki wzrosły o 250 proc – mówi Jadwiga Sianko z MOPR z Białegostoku.

Anna Lasota, dyrektor MOPS w Tarnowie, zwraca uwagę, że do pomocy społecznej wracają osoby, które dawno przestały z niej korzystać .

– W 2009 roku wróciło do nas 231 rodzin, które wypadły z systemu w 2006 roku, oraz 250 rodzin z 2007 roku – dodaje Lidia Leońska.

Zdaniem Danuty Bednarz, kierownika Działu Pomocy Środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach, część osób, które są zwalniane grupowo z dużych firm, dopiero jesienią trafi do ośrodków.

– Obecnie korzystają jeszcze z odpraw czy zasiłku dla bezrobotnych i nie spełniają kryterium dochodowego. Na bieżąco prowadzimy monitoring dotyczący dwóch zjawisk: utraty pracy i powrotów z zagranicy – dodaje Danuta Bednarz.

Z kolei Ewa Woźniak, zastępca dyrektora MOPS w Bełchatowie, uważa, że bardzo niskie kryterium dochodowe (351 zł i 447 zł) powoduje, że nie spełnia go wiele rodzin żyjących w ciężkich warunkach.

Wydatki budżetu na pomoc społeczną wyniosły w 2007 roku 3,3 mld zł. W jej ramach przyznano zasiłki dla 2,37 mln osób, z których korzysta 1,45 mln rodzin.