W roku akademickim 2007/2008 liczba słuchaczy studiów podyplomowych w Politechnice Poznańskiej wynosiła 919, a w bieżącym roku 2008/2009 wynosi 1846. Te liczby mówią same za siebie – kryzys na razie nie zahamował tendencji wzrostowej dokształcania po dyplomie.

– Nasza uczelnia zamierza uruchomić nowe kierunki studiów podyplomowych, ale ma to związek z kierunkami rozwoju nauki i gospodarki ogólnoświatowej oraz polskiej. Kierunki te będą odpowiadać na wzrastające zapotrzebowanie na podnoszenie kwalifikacji w obszarze nowoczesnych technologii m.in. w zakresie materiałów energooszczędnych, nowych źródeł energii, projektowania, budowy i eksploatacji energooszczędnych i materiałooszczędnych systemów technologicznych, sieci komputerowych i teleinformatycznych – informuje Dobrochna Banaszkiewicz z Działu Kształcenia i Spraw Studenckich Politechniki Poznańskiej.

Popyt nie maleje

Na Uniwersytecie Śląskim (UŚ) w Katowicach również nie zauważono spadku zainteresowania studiami podyplomowymi, który mógłby wynikać ze spowolnienia gospodarczego.

– Rekrutacja na przełomie stycznia i lutego 2009 r. na kierunki uruchamiane od semestru letniego potwierdziła, że są kierunki studiów nadal cieszące się dużym zainteresowaniem, a także takie, które z powodu braku kandydatów nie zostaną uruchomione. Aby uzyskać pełny obraz sytuacji, warto jednak zaczekać do jesieni tego roku, gdy uzyskamy dane o liczbie kandydatów na studia podyplomowe, które rozpoczną się od semestru zimowego – wskazuje Magdalena Ochwat, rzecznik uczelni.

Również na lubelskim Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) nowe kierunki studiów podyplomowych są projektowane nie tyle ze względu na sytuację kryzysową, co przede wszystkim na podstawie analizy potrzeb rynku pracy i zainteresowań kandydatów.

– W nowym roku akademickim 2009/2010 UMCS planuje wprowadzenie studiów podyplomowych m.in. w zakresie marketingu terytorialnego i budowania wizerunku jednostek samorządu terytorialnego i zarządzania instytucjami pomocy społecznej – informuje Joanna Reszko-Zygmunt z UMCS.