Webmaster jest nowym zawodem związanym z internetem i projektowaniem stron internetowych.

– Osoba projektująca stronę internetową powinna umieć korzystać z narzędzi informatycznych, ale jednocześnie być wysokiej klasy grafikiem. Powinna znać psychologię. Dopiero połączenie tych trzech dziedzin umożliwia stworzenie strony internetowej spełniającej wymagania odbiorcy – mówi Tomasz Kulisiewicz, ekspert rynku informatycznego.

Mała konkurencja

Łatwość przygotowania stron internetowych przy wykorzystaniu darmowych elementów dostępnych w internecie powoduje, że wiele osób uważa się za twórców stron www.

– Nic bardziej błędnego, gdyż kończy się czas wolnych strzelców wykonujących w domu strony internetowe. Obecnie następuje szybka profesjonalizacja rynku webmasterskiego. Przy tworzeniu stron internetowych wykorzystuje się techniki multimedialne, np. filmy czy dźwięk – mówi Sergiusz Pawłowicz, ekspert rynku informatycznego.

Zwraca uwagę na fakt, że klienci zlecający wykonanie stron internetowych oczekują od webmasterów nie tyle stworzenia prostych stron będących jedynie wizytówką firmy, ale także medium do B2B oraz B2C.

– Oczekiwania powodują, że co prawda podstawowe umiejętności stworzenia stron można zdobyć w czasie kursów czy studiów, to jednak swoje pomysły w praktyce można wdrażać tylko w firmach i konsorcjach – dodaje Sergiusz Pawłowicz.

Eksperci rynku informatycznego zwracają uwagę, że osoby zajmujące się zawodowo tworzeniem stron i serwisów www muszą znać podstawowe tzw. zasady eb usability.

Specjalne umiejętności

– Webmaster, przygotowując stronę do celów biznesowych, musi pamiętać o psychologii korzystania z sieci. Dobrze przygotowane strony nie mogą powodować poczucia zagubienia i powinny umożliwiać szybkie dotarcie do poszukiwanych informacji. Funkcjonalność stron internetowych nie musi stać w opozycji do atrakcyjnej szaty graficznej, choć projektantom często bardzo trudno znaleźć złoty środek – mówi Tomasz Kulisiewicz.

Webmaster powinien uwzględniać analizy eye tracking (badanie ruchu gałek ocznych użytkownika). Wiedza ta umożliwi przeglądanie stron w sposób wygodny. To spowoduje, że internauci chętnie wracają na takie strony, gdyż się nie męczą przy ich czytaniu. Czasami firma zamawiająca nowy serwis jest zainteresowana zmniejszeniem kosztów obsługi klienta poprzez umieszczenie w witrynie pełnej oferty firmy. Dobrze zaprojektowana strona może ograniczyć liczbę telefonów i zapytań ofertowych.

– Najlepsi webmasterzy są wynagradzani tak jak najlepsi artyści, a honoraria za ich pracę bywają nawet sześciocyfrowe – dodaje Tomasz Kulisiewicz.

Osoby takie mogą znaleźć zatrudnienie w firmach doradztwa finansowego, ubezpieczeniowych czy inwestycyjnych. Także sklepy internetowe potrzebują ekspertów do tworzenia i opieki nad nowymi stronami.

– Muszą one działać przez 24 godziny na dobę przez cały rok. Dlatego konieczne jest przygotowanie profesjonalnego serwisu – mówi Sergiusz Pawłowicz.

Studia nie kurs

W Polsce nie ma dobrych kursów przygotowujących do wykonywania tego zawodu. Tego zawodu można się jednak nauczyć w czasie studiów dziennych lub podyplomowych. Jedną z nich jest Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych. Zainteresowanie nowym zawodem jest coraz większe, skoro szkoła ta wspólnie z Akademią Sztuk Pięknych w Warszawie postanowiły utworzyć nowy wydział pod nazwą Sztuka Nowych Mediów. Studia dzienne na kierunku grafika trwają sześć semestrów. Po ukończeniu absolwenci uzyskują dyplom licencjata grafiki na Wydziale Sztuki Nowych Mediów. Zajęcia na studiach stacjonarnych odbywają się pięć dni w tygodniu. Obecnie można także uzyskać tytuł magistra.

6 semestrów trwa nauka na licencjata grafiki