Na inicjatywy edukacyjne na wsi można otrzymać z UE tzw. mały grant, czyli dofinansowanie w wysokości do 50 tys. zł. Tego typu projekty można realizować w ramach Działania 9.5 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL).

– Projekty powinny dotyczyć obszarów wiejskich, mieć charakter edukacyjny i wynikać ze specyficznych potrzeb lokalnej społeczności – wyjaśnia Agnieszka Godlewska z Podlaskiego Urzędu Marszałkowskiego.

Wsparciem mogą być objęci mieszkańcy gmin wiejskich, wiejsko-miejskich oraz miast do 25 tys. mieszkańców. Za otrzymane pieniądze samorząd lub szkoła mogą zorganizować dodatkowe zajęcia dla uczniów lub szkolenia dla lokalnej społeczności. Na przykład gmina Polkowice w roku szkolnym 2009/2010 przeprowadzi warsztaty artystyczne dla uzdolnionych uczniów ze szkół działających na jej terenie. Każdy z uczestników projektu będzie miał przez trzy miesiące dodatkowe zajęcia plastyczne, muzyczne lub literackie.

Za pieniądze z małego grantu mogą być jednak organizowane także szkolenia rozwojowe, np. kursy komputerowe, językowe, prawa jazdy, warsztaty aktywizacji zawodowej i krótkie tematyczne kursy dla lokalnej społeczności, np. kulinarne, przedsiębiorczości czy na temat prowadzenia gospodarstwa agroturystycznego. W woj. podlaskim sporo projektów złożonych w ubiegłorocznym konkursie dotyczyło kultywowania lokalnych tradycji. Dla mieszkańców zorganizowano warsztaty mające na celu rozwój zanikających umiejętności, takich jak tkactwo, koronkarstwo czy garncarstwo.

O mały grant mogą się ubiegać jednostki samorządu terytorialnego, szkoły i inne placówki edukacyjne, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy, a także ośrodki doradztwa rolniczego. Ich zaletą jest to, że ze względu na małą kwotę wsparcia i krótki zazwyczaj czas trwania projektu procedura jego rozliczenia jest prostsza niż w przypadku dużych projektów.

Granty są przyznawane w konkursach organizowanych w zależności od województwa przez urzędy marszałkowskie lub wojewódzkie urzędy pracy. Obecnie trwa konkurs w woj. łódzkim ogłoszony przez urząd marszałkowski. WUP w Szczecinie planuje konkurs pod koniec sierpnia, a Podlaski Urząd Marszałkowski we wrześniu.