"Problemem opieki zdrowotnej jest brak odpowiedniego systemu finansowania"

Według prezes Grupy Lux Med i Centrum Medycznego LiM, Anny Rulkiewicz-Kaczyńskiej, problemem opieki zdrowotnej jest brak odpowiedniego systemu finansowania, który sprawi, że pieniądze będą "podążały za pacjentem". Przeszkodą jest także brak koszyka gwarantowanych świadczeń medycznych. "Gdyby taki koszyk został określony, wiadomo byłoby, co jest opłacane w ramach obowiązkowej składki zdrowotnej, jaki zakres mógłby być objęty dodatkowymi ubezpieczeniami dla pacjentów" - uważa Rulkiewicz-Kaczyńska.

Zdaniem prezes Fresenius NephroCare Polska, Teresy Rydzyńskiej, "pacjent to klient, a świadczenia zdrowotne to usługa, która musi przynosić zysk".

Dyrektor biura ubezpieczeń zdrowotnych PZU Życie Paweł Kalbarczyk uważa, że do poprawy systemu ochrony zdrowia przyczyniłoby się dopuszczenie do zarządzania środkami publicznymi - pochodzącymi z powszechnego ubezpieczenia - Towarzystw Ubezpieczeń Zdrowotnych. Według Kalbarczyka, aby tak się stało konieczna jest zmiana mentalności społecznej i oddzielenia problematyki służby zdrowia od aktualnej debaty politycznej.

"NFZ - jako płatnik - nie powinien subiektywnie kreować polityki cenowej"

Jeden z postulatów zawartych w apelu przedstawicieli medycyny niepublicznej dotyczy wprowadzenia jasnych kryteriów finansowania świadczeń ze środków publicznych. Według autorów apelu NFZ - jako płatnik - nie powinien subiektywnie kreować polityki cenowej oraz konieczne jest odbudowanie znaczenia Agencji Oceny Technologii Medycznych, jako niezależnego ośrodka oceny efektywności stosowanych technologii. Niezbędne jest też równe traktowanie podmiotów w zakresie dostępu do środków pomocowych służących rozwojowi infrastruktury medycznej i jej wyposażenia.

W apelu znalazł się również postulat równego traktowanie sektora opieki zdrowotnej z innymi gałęziami gospodarki "poprzez skończenie z dyskryminacją sektora w zakresie podatku VAT". "Oczekujemy zdecydowanego odejścia od zwolnienia z VAT na rzecz stawki 0 proc. lub innej stawki preferencyjnej" - podkreślają autorzy apelu.

Ponadto chcą wprowadzenie dobrowolnych ubezpieczeń zdrowotnych oraz kontynuowania i wzmocnienia procesu komercjalizacji i prywatyzacji szpitali oraz wprowadzenia możliwości finansowania opieki zdrowotnej z funduszu socjalnego.