Komercjalizacja badań

Dofinansowanie w PO IG przyznawane jest przede wszystkim projektom, które mają największe szanse na ich komercyjne zastosowanie.

– Te projekty naukowe muszą prowadzić do widocznych korzyści ekonomicznych. Każdy pomysł musi mieć wyraźną perspektywę zastosowania w gospodarce – podkreśla dr Jarosław Osiadacz, zastępca dyrektora Wrocławskiego Centrum Transferu Technologii.

Te uczelnie, które nie skorzystały jeszcze w 2009 roku z grantów na projekty badawcze z Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka, mają jeszcze taką szansę. W PO IG w 2009 roku będą jeszcze trzy konkursy. Na początku września zostanie ogłoszony nabór projektów w konkursie realizowanym przez Ośrodek Przetwarzania Informacji – Wsparcie ochrony własności przemysłowej, na który przeznaczone jest ponad 3 mln euro. Naukowcy natomiast mogą ubiegać się o granty przyznawane przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej. W programie Team, którego celem jest zwiększenie zaangażowania młodych uczonych w prace badawcze realizowane w najlepszych zespołach i laboratoriach naukowych w Polsce, będzie do podziału ponad 15,5 mln zł w konkursie, który zostanie ogłoszony w końcu lipca.

W ramach programu liderzy zespołów badawczych mogą otrzymać grant w wysokości do 35 tys. zł rocznie na każdego doktoranta i do 80 tys. zł na młodego doktora wybranego do zespołu – informuje Danuta Pawlak z Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

Na przełomie sierpnia i września o granty Fundacji na rzecz Nauki Polskiej z programu Ventures mogą się natomiast ubiegać studenci, którzy ukończyli trzeci rok studiów, oraz absolwenci zatrudnieni na etatach naukowo-dydaktycznych i doktoranci. Do podziału będzie kwota ponad 1 mln zł.

Inwestycja w ludzi

Fundusze unijne dają też niepowtarzalną szansę rozwoju kadr nauki.

Jeszcze w tym miesiącu ruszą trzy konkursy na projekty szkoleniowe w PO KL dla kadr systemu B+R na łączną kwotę ponad 9 mln euro. Generalnym celem tego działania jest, aby pomysły polskich naukowców trafiały do gospodarki i wspierały przedsiębiorców. W sierpniu MNiSW ogłosi ostatni z tegorocznych konkursów w ramach PO KL. Przedmiotem dofinansowania będą projekty, które mają na celu podnoszenie kompetencji kadry kierowniczej uczelni oraz wdrożenie modeli zarządzania jakością w szkole.