OPZZ uważa za oburzające zamrożenie przez rząd progu dochodowego uprawniającego do świadczeń rodzinnych. Domagamy się, aby próg ten został jak najszybciej podwyższony - powiedział na konferencji prasowej wiceprzewodnicząca OPZZ Wiesława Taranowska.

Zdaniem OPZZ próg dochodowy uprawniający do świadczeń rodzinnych powinien uwzględniać wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2008 r. i zostać podwyższony do 648 zł na osobę w rodzinie i do 750 zł w rodzinie z dzieckiem niepełnosprawnym. Obecnie próg ten wynosi 504 zł i 583 zł w rodzinie z dzieckiem niepełnosprawnym.

OPZZ podkreśliło, że "poprzednia weryfikacja progów dochodowych miała miejsce 3 lata temu. Od tego czasu ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 7,7 proc. więc podwyższenie tych progów jest konieczne". Od 2006 roku progi nie były podwyższane, obecny rząd zdecydował w 2009 r., że pozostają one bez zmian.

"Powinny wzrosnąć także zasiłki rodzinne i dodatki do nich - adekwatnie do wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w latach 2006-2008" - powiedziała Taranowska.

Jak podkreśliła, "zamrażając po raz kolejny progi dochodowe na następne 3 lata, rząd prowadzi politykę antyspołeczną, zmuszając do ponoszenia kosztów kryzysu gospodarczego przede wszystkim osoby najuboższe i rodziny wielodzietne".

"Domagamy się również podniesienia progu dochodowego uprawniającego do świadczeń z opieki społecznej. Dla osób samotnych powinien on wynosić 514 zł, a dla osób żyjących w rodzinie do 378 zł" - powiedziała Taranowska.

Zdaniem związku, część środków na pokrycie kosztów podniesienia progów dochodowych, można uzyskać, ograniczając wydatki na jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka, która powinna być uzależniona od kryterium dochodowego, a nie wypłacana wszystkim rodzicom nowo narodzonych dzieci.