Wzrost zapotrzebowania w korporacjach na kompetentnych i wielostronnych specjalistów od kard i płac ujawnił poważne braki takiej kadry na polskim rynku pracy. Wśród kadrowców są albo specjaliści od tzw. twardego HR – czyli spraw finansowo-płacowych, albo eksperci od rekrutacji i szkoleniowcy, którzy nie mają wiedzy o zarządzaniu kapitałem ludzkim.

Uzupełnianie wiedzy

– Bardzo rzadko zdarza się, by jedna osoba posiadała wiedzę i doświadczenie ze wszystkich wymienionych wyżej dziedzin, dlatego postanowiliśmy wyjść pracodawcom i menedżerom naprzeciw i otworzyć pierwszą w kraju szkołę dla kadrowych omnibusów – mówi Ryszard Michalczyk, współautor studiów podyplomowych Kapitał Ludzki w Przedsiębiorstwie w Collegium Civitas.

Jego zdaniem roczne studia, które ruszają już na jesieni, skierowane są głównie do osób zajmujących stanowiska dyrektorskie w firmach, które chcą podnieść swoje kwalifikacje albo chcą zmienić wykonywany zawód lub pracodawcę.

Zarządzanie i prawo

– Postawiliśmy na wiedzę praktyczną. 80 proc. wykładowców to dyrektorzy personalni w dużych przedsiębiorstwach, które charakteryzują się wysoką kulturą organizacyjną oraz nowoczesnymi metodami zarządzania – informuje Ryszard Michalczyk.

Również program nauczania w Collegium Civitas nie będzie schematyczny. Słuchacze będą się uczyć, jak w praktyce łączyć wiedzę z zarządzania strategicznego, finansowego i marketingowego. Nauczą się poruszać swobodnie po różnych dziedzinach prawa. Będą też ćwiczyć umiejętności menedżerskie, takie jak np. kierowanie, delegowanie, ocenianie, zarządzanie kompetencjami, negocjowanie i perswazję. Koszt rocznej nauki to opłata kwalifikacyjna w wysokości od 100 do 250 zł oraz czesne 6 tys. zł za cały rok.