Pieniądze te nie są "świeżymi" funduszami - od dawna są zaplanowane w budżecie Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). KE chce, by były wydane w przyspieszonym trybie na wsparcie osób dotkniętych kryzysem gospodarczym.

Ponadto Komisja poinformowała, że we współpracy z Grupą Europejskiego Banku Inwestycyjnego i innymi partnerami zostanie ustanowiony nowy instrument pożyczkowy (o puli 500 milionów euro); pozwaliby on uzyskać mikrokredyt przez osoby, które mogą mieć trudności z dostępem do funduszy niezbędnych dla rozpoczęcia działalności gospodarczej lub założenia mikroprzedsiębiorstwa.

Propozycje te zostaną przedstawione do zaakceptowania przywódcom państw UE podczas szczytu 18 - 19 czerwca.

"To tak, jakby chcieć ugasić pożar domu szklaną wody"

Przyjętą strategię natychmiast jako niewystarczającą skrytykowali europejscy socjaliści. "To tak, jakby chcieć ugasić pożar domu szklaną wody" - powiedział przewodniczący Partii Europejskich Socjalistów Poul Nyrup Rasmussen. Jego zdaniem środki z EFS są niewystarczające, by sprostać bezrobociu, które, jak podaje, dotknie w przyszłym roku 27 mln Europejczyków, a udzielane w pośpiechu mikrokredyty nie odniosą skutków na wielką skalę.

Jose Manuel Barroso, który jest kandydatem Europejskiej Partii Ludowej (czyli opozycyjnej w stosunku do socjalistów chadecji) na kolejną kadencję szefa Komisji Europejskiej, bronił się na konferencji prasowej przed zarzutami, że KE niewystarczająco reaguje na kryzys.

"Kwota 19 mld euro zostanie wydana w przyspieszonym trybie"

"Europa zareagowała bardzo szybko na kryzys gospodarczy i finansowy, również w wymiarze społecznym" - powiedział Barroso.

Tłumaczył, że kwota 19 mld euro zostanie wydana "w przyspieszonym trybie", m.in. na szkolenia pomagające przekwalifikować się osobom szukającym pracy. Dodał, że dzięki wsparciu z EFS już teraz ponad 9 milionów osób rocznie znajduje zatrudnienie. Ponadto KE proponuje, że w latach 2009-2010 będzie finansować w 100 proc. (czyli bez wkładu narodowego) projekty z EFS mające na celu wsparcie bezrobotnych.

"UE w szczególności skupi się na szukającej pracy młodzieży"

Towarzyszący Barroso na konferencji prasowej komisarz ds. zatrudnienia Vladimir Szpidla dodał, że w walce ze skutkami społecznymi kryzysu, UE w szczególności skupi się na szukającej pracy młodzieży. "Nie możemy pozwolić, by ich wejście na rynek pracy zakończyło się niepowodzeniem" - powiedział.

Wyznaczonym w strategii celem jest stworzenie co najmniej 5 mln miejsc - ofert przyuczenia do zawodu dla młodzieży zagrożonej bezrobociem.