Projekt realizowany jest przez resort zdrowia we współpracy z wybranymi uczelniami. Na dofinansowania do studiów licencjackich przeznaczono 180 mln zł ze środków UE.

Do udziału w projekcie uprawnione są pielęgniarki i położne wykonujące swój zawód, które posiadają świadectwo dojrzałości i są absolwentkami pięcioletnich liceów medycznych oraz policealnych szkół zawodowych.

Jak podkreślił Haber, do tej pory zorganizowano dwa nabory na studia, w wyniku których z dofinansowania skorzystało 3,2 tys. osób. Kolejny nabór odbędzie się we wrześniu.

Wiceminister zdrowia zaznaczył, że w Polsce dyplomy i świadectwa uzyskane w poprzednich systemach kształcenia będą nadal ważne, a proponowane studia nie są obowiązkowe. "Mają one na celu dobrowolne uzupełnienie kwalifikacji" - dodał Haber.

Projekt realizowany będzie do 2015 r. Szczegółowe informacje można znaleźć na internetowej stronie Ministerstwa Zdrowia: www.mz.gov.pl.

W Polsce jest obecnie ponad 300 tys. pielęgniarek, ale tylko 160- 180 tys. czynnie uprawia ten zawód.