Dziś wchodzi w życie rozporządzenie ministra obrony narodowej z 25 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalniania żołnierzy z czynnej służby wojskowej i powoływania poborowych do odbycia tej służby w 2009 r. (Dz.U. nr 83, poz. 696). Nowelizacja skraca zasadniczą służbę wojskową ostatnich poborowych z dziewięciu do siedmiu miesięcy. Powołani do armii w terminach 4–6 listopada i 2–4 grudnia 2008 r. zostaną zwolnieni z wojska i przeniesieni do rezerwy 23–25 czerwca 2009 r. Ci, którzy skorzystają z takiej możliwości, nie nabędą jednak prawa do zasiłku dla bezrobotnych. Jeśli wcześniej nie pracowali – mogą go otrzymać dopiero po minimum ośmiomiesięcznej służbie. W nowelizacji wprowadzono więc możliwość przedłużenia służby do ośmiu miesięcy. Powołani w listopadzie będą wtedy służyć do 6–8 lipca, a w grudniu – do 3–5 sierpnia. Warunkiem do przedłużenia służby jest złożenie wniosku do dowódcy jednostki wojskowej.

– Taki wniosek powinien być jak najszybciej złożony do dowódcy, bo do końca służby zostały tylko trzy tygodnie – mówi płk Piotr Chudzik, dowódca 10 Pułku Samochodowego w Warszawie.

MON szacuje, że z możliwości dłuższego pozostania w armii skorzysta około 30 proc. żołnierzy.