Fedak zaznaczyła w TVN24, że z 7 pozostałych punktów pakietu część została już zrealizowana, a niektóre zapisy są na końcowym etapie prac w Sejmie lub rządzie.

Przyznała, że związkowcy i pracodawcy mają zastrzeżenia do pakietu. Dla związków szczególne znaczenie ma odniesienie kwoty subwencji przy tzw. postojowym do płacy minimalnej. "Rząd zdecydował jednak, że będzie to odniesienie do kwoty zasiłku dla bezrobotnych" - powiedziała minister.

Rząd proponuje, aby osoby które ze względu na ograniczenie zamówień w firmach będą miały skrócony czas pracy, otrzymywały niższe wynagrodzenie, do którego dopłacałoby państwo z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Wysokość tej dopłaty byłaby uzależniona od wysokości zasiłku dla bezrobotnych.

Odnosząc się do krytykowanego przez KT ograniczenia do maksymalnie 24 miesięcy okresu, na który - według projektu - będą mogły być zawierane umowy na czas określony, Fedak powiedziała, że "takie były ustalenia między pracodawcami i związkami zawodowymi". Dodała, że jeśli niektóre rozwiązania pakietowe będą dobrze funkcjonowały, to będą mogły funkcjonować na stałe.

Jej zdaniem, "jeśli pakiet wejdzie w życie przed wakacjami, to uda się dzięki niemu zmniejszyć bezrobocie o ok. 1-2 punkty procentowe".

"Zdążymy, gdyż są jeszcze 4 posiedzenia Sejmu, a pakiet będzie procedowany na najbliższym" - powiedziała Fedak.

Poinformowała też, że skierowała do KT propozycje rozwiązań dotyczące płacy minimalnej, co było jednym z punktów spornych pakietu antykryzysowego. Po ustaleniach ze związkowcami i pracodawcami, dyskusje w tej sprawie zostały odłożone do końca roku.

Związki zawodowe postulują, aby ustalony został harmonogram dochodzenia w najbliższych kilku latach do płacy minimalnej na poziomie 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia.

"Chciałabym, aby w czasie ochłodzenia (gospodarczego - PAP) płaca minimalna została utrzymana na poziomie 40 proc. średniej płacy" - zaznaczyła Fedak.

Pakiet antykryzysowy to 13 punktów dotyczących zmian, przede wszystkim w prawie pracy. Jego celem ma być złagodzenie skutków kryzysu gospodarczego. Przedstawiciele pracodawców i związków zawodowych w KT podpisali go w połowie marca. 22 maja rząd przesłał KT ostateczną wersję ustawy realizującej 11 z 13 założeń pakietu. Dwa pozostałe, wskaźnik wynagrodzeń dla członków zarządów spółek skarbu państwa oraz minimalne wynagrodzenie - zostały odłożone i mają być ustalone między rządem a partnerami społecznymi w KT do końca roku. (PAP)

awk/ je/ mow/