Mimo spowolnienia gospodarczego przybywa firm, które decydują się na wprowadzenie polityki przyjaznej matkom. Przynosi ona przedsiębiorstwom wymierne korzyści.

– Jest to korzystne przede wszystkim dla wizerunku firmy, jej pozycji na rynku. Ponadto buduje lojalność pracowników wobec pracodawcy. Z kolei pracodawca nie musi w tym czasie ponosić kosztów związanych z wdrażaniem i szkoleniem nowych osób, co jest szczególnie ważne w przypadku specjalistów – mówi Bogdan Grabczyk z firmy Monster.pl.

Dodaje, że takie prorodzinne rozwiązania dominują raczej w firmach korporacyjnych.

Jednym z najpopularniejszych elementów polityki prorodzinnej firm jest elastyczny czas pracy lub praca na niepełnym etacie dla młodych stażem mam.

– Pracownicy mogą elastycznie dopasować sobie czas rozpoczynania i zakończenia pracy (pomiędzy godzinami 8 a 9.30, a po południu między 16.30 a 18) tak, aby zdążyć zawieźć lub odebrać dzieci z przedszkola lub szkoły – mówi Beata Wojciechowska, dyrektor HR firmy farmaceutycznej Eli Lilly Polska.

W tej firmie ponad 65 proc. pracowników to kobiety.

Z elastycznego czasu pracy mogą korzystać też pracownicy m.in. w IKEA, Hewitt Associates czy Scanii.

– Matka wracająca z urlopu macierzyńskiego może pracować w systemie zadaniowym lub krótszym wymiarze pracy. Teraz testujemy system telepracy – mówi Katarzyna Ożarek, menedżer działu personalnego fabryki autobusów Scania Production Słupsk.

Benefity dla matek

Wiele firm oferuje w ramach prywatnych pakietów medycznych pełną opiekę medyczną dla matki zarówno w takcie ciąży, jak i po urodzeniu dziecka. Kobiety mają zagwarantowany powrót po urlopie macierzyńskim na zajmowane dotychczas stanowisko. Dużym udogodnieniem są też dodatkowe urlopy do wykorzystania przez oboje rodziców.

– Są to cztery tygodnie dla matki i dwa dla ojca, dodatkowego płatnego urlopu zaraz po narodzinach dziecka. Pracownica zamiast urlopu może wybrać bonus w postaci równowartości miesięcznego wynagrodzenia. Mamy też własne becikowe w wysokości 750 zł – mówi Dominika Korzeniowska z Hewitt Associates.

Z kolei młodzi rodzice pracujący w IKEA mają do wykorzystania po zakończeniu urlopu macierzyńskiego dodatkowy miesiąc wolnego. Przysługuje im też specjalny bon na wyprawkę.

– Oprócz dwóch dni wolnych od pracy z tytułu urodzenia dziecka, które gwarantuje kodeks pracy, młody tato otrzymuje od nas następne trzy pełnopłatne dni urlopu, aby spędzić je z rodziną – mówi Katarzyna Reinfuss, HR menedżer Motorola Polska Electronics.

Dodaje, że matka na czas urlopu macierzyńskiego zachowuje służbowe benefity, np. laptop, telefon lub samochód.

Opieka nad dziećmi

Opiekę nad dziećmi w starszym wieku zapewnia Grupa ITI. Od września 2007 r. działa przy niej przedszkole. Obecnie uczęszcza do niego 65 dzieci, ale w związku z dużym zainteresowaniem rodziców firma planuje otworzyć drugą placówkę.

– Przedszkole jest czynne od 7.30 do 18. Jeżeli istnieje taka potrzeba, dziecko może przebywać w nim nawet do godz. 20 oraz w soboty i niedziele – mówi Anna Polakiewicz z biura HR Grupy ITI.

Dodaje, że przy przyjmowaniu dzieci brana jest pod uwagę opinia działu HR spółek wchodzących w skład ITI, ale pierwszeństwo mają rodzice samotnie wychowujący dzieci i rodzeństwo dzieci już uczęszczających do przedszkola.

Przyjazne warunki swoim pracownikom stwarza też Akademia Zabawy i Rozwoju Octopus z Gdańska, która prowadzi przedszkola i kursy językowe dla dzieci. Pracownice tej firmy mogą zabierać małe dzieci ze sobą do pracy.