47 uczelni wyższych otrzyma dodatkowe pieniądze na kształcenie w deficytowych zawodach. Osoby, które rozpoczną takie kierunki studiów, dostaną stypendia.

Dzięki rządowemu programowi tzw. kształcenia zamawianego od października tego roku naukę na kierunkach technicznych i przyrodniczych rozpocznie o 2,35 tys. studentów więcej. Połowa z nich co miesiąc będzie otrzymywać stypendia w wysokości około 1 tys. zł. Resort nauki i szkolnictwa wyższego chce w ten sposób zachęcić młodych ludzi do podejmowania kształcenia w zawodach deficytowych. Uczelnie, które będą umożliwiać naukę na tych kierunkach, otrzymają dodatkowe pieniądze.

- W tym roku chcemy przeznaczyć na ten cel 86 mln zł z unijnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - mówi prof. Barbara Kudrycka, minister nauki i szkolnictwa wyższego.

Przed podjęciem decyzji w sprawie podziału środków na ten cel rektorzy poszczególnych uczelni przekazali informację do resortu nauki o zwiększonej liczby przyjęć na kierunki ścisłe i przyrodnicze. Ze względu na konieczność negocjacji warunków dofinansowania uczelni m.in. z MF i Komisją Europejską dopiero wczoraj rząd opublikował listę szkół wyższych, które otrzymają dodatkowe pieniądze za kształcenie w deficytowych zawodach. Dlatego w roku akademickim 2008-2009 stypendia naukowe otrzymają osoby, które już dostały się na studia techniczne i przyrodnicze.

- Postaramy się, aby w kolejnych latach absolwenci szkół średnich jeszcze przed rekrutacją na studia wiedzieli o tym, że jeśli rozpoczną naukę na ścisłych kierunkach, będą mogli liczyć na pomoc finansową - zapewnia Barbara Kudrycka.

Z szacunków resortu wynika, że w latach 2007-2013 ze studiów zamawianych skorzysta 21 tys. studentów.

W tym roku resort nauki przekaże też 390 mln zł ze środków unijnych na rozwój infrastruktury i potencjału dydaktycznego uczelni, czyli np. otwieranie nowych kierunków studiów, e-learning oraz organizowanie staży i szkoleń. Pieniądze otrzymały 32 uczelnie spośród 287, które się o nie ubiegały. Najwięcej, bo aż 89 mln zł, przyznano Politechnice Warszawskiej.

- Do końca sierpnia chcemy ogłosić drugą edycję konkursu. Uczelnie będą walczyć o 300 mln zł - zapowiedziała prof. Maria Orłowska, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego

KIERUNKI ZAMAWIANE

  • elektronika medyczna,
  • budownictwo energooszczędne,
  • infrastruktura obszarów miejskich,
  • automatyka przemysłowa,
  • technologie informacyjne w automatyzacji i produkcji,
  • matematyka stosowana,
  • technologia leków,
  • agrobiotechnologia.