Po raz dziewiąty Krajowa Szkoła Administracji Publicznej (KSAP) zamieściła ogłoszenie o egzaminie do Państwowego Zasobu Kadrowego.

- Choć egzamin jest bardzo trudny, wiele osób chce do niego przystąpić - mówi Marek Haliniak, zastępca dyrektora KSAP. Dodaje, że najwięcej trudności sprawia im zdanie języka obcego.

- Zapowiedź likwidacji PZK przez rząd spowodowała, że zainteresowanie nim zmniejszyło się z kilkudziesięciu do kilkunastu osób - wyjaśnia Marek Haliniak. Ostatnio do egzaminu przystąpiło 21 osób, a zdało go tylko dziewięć.

Likwidacja PZK to jedno z założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz zmianie niektórych innych ustaw, który znajduje się w Sejmie. Rząd przewiduje, że zmiany te wejdą w życie od 2009 roku.

- Ważne jest, aby został zachowany proces pozytywnej selekcji polegającej na tym, że osobom o najwyższych kompetencjach powierzane będą wysokie stanowiska - mówi Jakub Skiba, były dyrektor generalny w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Według niego przy proponowanym przez rząd naborze na stanowiska w pierwszej kolejności powinny być uwzględniane osoby, które swoje kwalifikacje mają potwierdzone zdanym egzaminem do PZK.

Jego zdaniem, utworzenie PZK było słuszne, ponieważ został wprowadzony m.in. egzamin dla osób ubiegających się o wysokie stanowiska w administracji państwowej. Nie zgadza się z tym Adam Leszkiewicz, zastępca szefa KPRM.

- W przypadku PZK jest to rozwiązanie niekonstytucyjne, które nie służy wzmacnianiu służby cywilnej - wyjaśnia Adam Leszkiewicz.

Przekonuje, że likwidacja PZK nie oznacza dla osób, które zdały egzamin, utraty wszystkich uprawnień. Dodaje, że przy naborze nie będą sprawdzane ich kompetencje kierownicze przez dziesięć lat.

Adam Leszkiewicz uważa, że osoby te będą miały większe szanse w otrzymaniu stanowiska niż te, które nie zdały egzaminu.

Po likwidacji PZK dyrektorzy generalni i komórek organizacyjnych urzędów będą wybierani na podstawie otwartego i konkurencyjnego naboru.

Egzamin do PZK może być zdawany przez osobę, która ma m.in. wyższe wykształcenie, jest obywatelem polskim i posiada co najmniej trzyletni staż pracy. Osoba, która zdała egzamin, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje do pracy na wysokim stanowisku. PZK to zbiór kandydatów na wysokie stanowiska państwowe.

PAŃSTWOWY ZASÓB KADROWY W LICZBACH

l 128,7 tys. - liczba osób w PZK

l 264 - liczba osób, które zdały egzamin do PZK