Pracodawcy, zachęcając nowych pracowników do zawarcia umowy o pracę, oferują im często dużo wyższe wynagrodzenie od uzyskiwanego przez pracowników z długoletnim stażem, zatrudnionych na porównywalnych stanowiskach. Czy takie postępowanie nie dyskryminuje dotychczasowych pracowników?

Regulacje kodeksu pracy dotyczące równego traktowania pracowników w zakresie warunków wynagradzania stanowią, że pracownicy mają prawo do jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę lub za pracę o jednakowej wartości. Pracami o jednakowej wartości są prace, których wykonywanie wymaga od pracowników porównywalnych kwalifikacji zawodowych, potwierdzonych dokumentami przewidzianymi w odrębnych przepisach lub praktyką i doświadczeniem zawodowym, a także porównywalnej odpowiedzialności i wysiłku.

Jak widać, osiąganie wyższego wynagrodzenia przez pracownika zatrudnionego na podobnym, a nawet tym samym stanowisku co inny pracownik, może być czasem uzasadnione i nie stanowić przejawu dyskryminacji. W takiej sytuacji pracodawca powinien jednak kierować się obiektywnymi powodami.