Ponad 12 mln euro w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego otrzyma Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy (FSS) poinformowała dziś Katarzyna Aleksandrowicz z FSS.

Dziś w Warszawie rozpoczęło się dwudniowe spotkanie przedstawicieli ministerstw i instytucji edukacyjnych dziewięciu krajów zarządzających funduszami stypendialnymi ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG): Czech, Grecji, Hiszpanii, Litwy, Łotwy, Polski, Rumunii, Słowacji i Węgier.

Na inauguracji spotkania obecni byli m.in. Enok Nygaard - ambasador Królestwa Norwegii w Polsce, Adam Zdziebło - podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego oraz przedstawiciele norweskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Biura Mechanizmów Finansowych z Brukseli. W trwającym w czwartek i piątek spotkaniu biorą też udział przedstawiciele instytucji partnerskich z Islandii i Norwegii.

"Norwegia, Islandia i Liechtenstein nie należą do Unii Europejskiej i nie płacą składek członkowskich, jednak czerpią korzyści z unijnych rozwiązań i wymiany handlowej. Aby to zrównoważyć, powstał mechanizm finansowy, w ramach którego kraje te przekazują pieniądze na różne programy, stypendia i szkolenia prowadzone w nowych krajach Unii Europejskiej (...). Polska jest największym odbiorcą środków przyznanych w ramach Mechanizmów Finansowych i mieści się w czołówce państw - beneficjentów w zakresie wykorzystywania funduszy" - wyjaśnia Aleksandrowicz, koordynator Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego.

O środki z FSS mogą się ubiegać m.in. uczelnie wyższe, szkoły, instytuty badawcze i naukowe

O środki z FSS mogą się ubiegać m.in. uczelnie wyższe, szkoły, instytuty badawcze i naukowe, instytucje publiczne specjalizujące się w nauczaniu języków (m.in. polskiego, norweskiego i islandzkiego), a także doktoranci i młodzi naukowcy (do 40 roku życia). Placówki te mogą zdobyć środki na intensywne kursy językowe oraz na organizację konferencji naukowej czy wydanie publikacji.

Fundusz finansuje również stypendia indywidualne dla doktorantów i młodych naukowców oraz wyjazdy na wizyty studyjne do Islandii, Liechtensteinu i Norwegii osób zatrudnionych w polskich placówkach edukacyjnych. "Zaletą stypendiów z Funduszu jest choćby to, że mogą być ponad dwukrotnie wyższe w porównaniu z innymi - na przykład 800 euro miesięcznie wobec 320 euro z programu Erazmus. Choć Islandia przechodzi poważne problemy gospodarcze, nie ma to wpływu na program - pieniądze już przekazano" - zaznaczyła Aleksandrowicz.

Program dwudniowych obrad obejmuje m.in. prezentację projektów zrealizowanych dotychczas z tych środków, wymianę doświadczeń związanych z zarządzaniem funduszami stypendialnymi oraz dyskusje panelowe.

Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy został powołany w 2007 r.

Zdaniem Aleksandrowicz, przykładem wykorzystania możliwości FSS może być choćby projekt "Otwórz książkę" prowadzony przez Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego (ICM UW). W jego ramach możliwy będzie - za zgodą autorów - dostęp do elektronicznych wersji niskonakładowych książek za pośrednictwem internetu.

Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy został powołany w 2007 roku, a jego głównym celem jest wspieranie wymiany uczniów, studentów i kadry uczelni wyższych oraz innych instytucji działających w sektorze edukacji między Polską a państwami-darczyńcami, poszerzenie wiedzy i rozwijanie metod opartych na najlepszych praktykach oraz transfer innowacyjnych rozwiązań w zakresie edukacji i szkoleń.