Po siedmiu miesiącach prac Ministerstwo Zdrowia w końcu przesłało poprawiony projekt ustawy o izbach lekarskich na Komitet Rady Ministrów. Niewykluczone, że rząd zajmie się nim już na początku czerwca.

Resort zdrowia wycofał się z pomysłu zmniejszenia liczby okręgowych izb lekarskich i dostosowania jej do liczby województw. Oznacza to, że tak jak dotychczas w kraju będą działały 22 izby lekarskie.

– Ostateczną decyzję w tej kwestii pozostawiliśmy w gestii samorządu. Nadal jednak uważamy, że powinno dojść do zmian organizacyjnych w izbach – mówi Jakub Gołąb, rzecznik prasowy resortu zdrowia.

Projekt ustawy o izbach lekarskich wprowadza wiele zmian dotyczących postępowania w kwestii odpowiedzialności lekarskiej. Wzmocniona ma być pozycja pacjenta, który będzie chciał dochodzić swoich praw przed sądem lekarskim. Ma być on stroną postępowania, a nie tylko świadkiem. Poza tym posiedzenia sądu lekarskiego mają być jawne. Resort zdrowia proponuje również rozszerzenie katalogu kar stosowanych przez sąd lekarski.