Informację o podpisaniu umowy o wymianie podało w środę Ministerstwo Edukacji Narodowej na swojej stronie internetowej.

Dokument podpisali wiceminister edukacji Zbigniew Marciniak i Nafftali Derei, przedstawiciel Izraelskiej Rady Wymiany Młodzieży. Dotyczy on wymiany w latach 2009-2011.

Jak czytamy w komunikacie, strony umowy zobowiązały się między innymi do wspierania wymiany młodzieży i współpracy szkół, współdziałania organizacji pozarządowych na polu edukacji czy współpracy oraz wymiany rządowych i społecznych ekspertów z dziedziny pracy z młodzieżą. Zgodnie z postanowieniami Programu, powołana zostanie wspólna komisja, która będzie odpowiedzialna za wybór konkretnych projektów, rozpowszechnianie informacji i rekrutację uczestników.

Program jest wynikiem woli wyrażonej wspólnie przez prezydentów i premierów Polski i Izraela podczas spotkań, które miały miejsce w 2008 r. Podstawę prawną do jego podpisania stanowi Umowa o Wymianie Młodzieży między rządem polskim a rządem izraelskim z 1991 r.