Zarówno wynagrodzenie urlopowe, jak i ekwiwalent ustala się, przyjmując te same reguły określone w rozporządzeniu ministra pracy i polityki socjalnej z 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop, z pewnymi modyfikacjami dotyczącymi ekwiwalentu. To właśnie te niewielkie różnice sprawiają, że ustalając wysokości tych świadczeń, często można popełnić błędy.

Wynagrodzenie za wakacyjny wypoczynek

Pracownik korzystający ze swojego prawa do urlopu wypoczynkowego nie może stracić na wynagrodzeniu, dlatego też za ten czas przysługuje mu pensja, jaką by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował. Jest to ogólna zasada ustalania wynagrodzenia za czas wypoczynku. Reguła ta nie jest jednak w praktyce taka prosta. System wynagradzania, charakter elementów pensji, termin ich wypłaty, mają bowiem wpływ na to, jak trzeba postępować, dokonując przeliczeń.

Aby obliczyć, jaka kwota pracownikowi przysługuje za wypoczynek, należy przede wszystkim ustalić podstawę wymiaru tych naliczeń. Trzeba przy tym pamiętać, iż wynagrodzenie urlopowe powinno, oprócz wynagrodzenia zasadniczego, uwzględniać inne przysługujące pracownikowi świadczenia ze stosunku pracy.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Gazety Prawnej.