Zainteresowani spotkali się na konferencji i wyrazili wstępną deklarację współpracy w ramach klastra - poinformowała PAP Marta Goroszkiewicz z Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku, które jest koordynatorem tego przedsięwzięcia.

Centrum jest publiczną placówką oświatową kształcącą osoby dorosłe, to jednostka miejska.

Klaster ma głównie działać na rzecz dostosowania edukacji zawodowej do aktualnych wymogów na lokalnych rynkach pracy. Chodzi o wymianę informacji na temat potrzeb na rynku pracy tak, by szkoły i uczelnie kształciły pracowników w zawodach, których w danym momencie potrzebują i poszukują przedsiębiorcy - wyjaśniła Goroszkiewicz.

Wszystko ma się przyczynić do rozwoju wschodnich województw, które mają duży potencjał edukacyjny, ale brakuje miejsc pracy - dużo osób wyjeżdża w jej poszukiwaniu do innych regionów, jednocześnie pracodawcom brakuje pracowników z konkretnymi kompetencjami.

Klaster umożliwi jego uczestnikom m.in. pozyskiwanie funduszy na wspólne działania, także z Unii Europejskiej - podkreśliła Goroszkiewicz.

Uczestnicy klastra mają wspólnie pracować nad programami nauczania, dostosowywać je do aktualnych wymogów rynku pracy, mają prowadzić wspólne przedsięwzięcia badawczo-rozwojowe.

Klaster to skupione geograficznie środowisko powiązanych firm w danej branży, naukowców, jednostek usługowych konkurujących, ale także współpracujących ze sobą; grupa powiązana określoną dziedziną.

Wschodni Klaster Edukacji Zawodowej ma być formalnie zarejestrowany jesienią. Do tego czasu zainteresowani będą podpisywać listy intencyjne, będą też trwały prace nad formułą prawną przedsięwzięcia.