W środę i w czwartek na zaproszenie minister edukacji Katarzyny Hall w Warszawie gości grupa ministrów edukacji landów niemieckich, której przewodniczy prezydent Stałej Konferencji Ministrów Edukacji i Kultury Krajów Związkowych RFN, minister edukacji, nauki i kultury Meklemburgii i Pomorza Przedniego Henry Tesch.

Jako bardzo dobrą oceniają ministrowie edukacji Polski i landów Republiki Federalnej Niemiec wzajemną współpracę i realizację zapisów "Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy", dotyczącej promocji i nauczania języka kraju sąsiedniego.

"Bardzo się cieszę ze spotkania. Jest ono dla nas ważne. Bardzo nam zależy na dobrej współpracy i współdziałaniu, mamy wiele dobrych doświadczeń, m.in. jeśli chodzi o wymianę młodzieży" - mówiła Hall na konferencji prasowej po spotkaniu.

Przypomniała, że język niemiecki jest drugim co do popularności językiem obcym nauczanym w polskich szkołach. "Poinformowaliśmy gości o tym, że pojawiają się nowe możliwości, jeśli chodzi o popularyzowanie nauczania niemieckiego (...) Liczymy, że przy obowiązku nauczania drugiego języka obcego w gimnazjach, więcej szkół będzie uczyć niemieckiego" - powiedziała minister.

Obecnie nauka języka obcego jest obowiązkowa od pierwszej klasy szkoły podstawowej (wcześniej była dopiero od czwartej klasy), a od 1 września 2009 r. obowiązkowa będzie nauka drugiego języka obcego od pierwszej klasy gimnazjum.

"Fakt, że mogliśmy się dziś spotkać i rozmawiać świadczy o tym, że nasza współpraca jest znakomita, możemy otwarcie poruszać wszystkie kwestie, co bardzo mnie cieszy" - powiedział Tesch.

Wśród tematów środowego spotkania ministrów w MEN znalazły się zagadnienia związane z nauczaniem języka niemieckiego jako obcego w polskim systemie edukacji oraz edukacja mniejszości niemieckiej w Polsce. Omówiono też kwestie związane ze wspólnym polsko- niemieckim podręcznikiem do nauki historii, którego pierwszy tom ma się ukazać w 2011 roku.

Podczas spotkania Hall i Tesch podpisali również "Wspólną deklarację współpracy w zakresie uznania dwujęzycznej matury".

Minister edukacji wyraziła nadzieję, że pobyt w Polsce gości z Niemiec pozwoli "dalej zacieśniać współpracę, definiować i pokonywać ewentualne problemy".

Jak podaje MEN, w polskich szkołach publicznych języka niemieckiego uczy się 2,4 mln uczniów (czyli 44 proc,); z tego 1750 tys. (31 proc.) uczy się niemieckiego jako przedmiotu obowiązkowego, a 650 tys. jako przedmiotu dodatkowego.

Język niemiecki nauczany jest w Polsce w 32 szkołach dwujęzycznych z językiem niemieckim jako drugim językiem nauczania (organizowane od roku szkolnego 1991/1992). W szkołach tych możliwe jest również od 1996/1997 r. zdawanie egzaminu DSD II (Deutschen Sprachdiplom II).

35 tys. uczniów uczestniczy w zajęciach z języka niemieckiego, organizowanych w celu podtrzymywania tożsamości narodowej. To ponad 70 proc. ogółu wszystkich uczniów należących do mniejszości narodowych  i etnicznych w Polsce.

Nauka języka mniejszości organizowana jest w szkole na wszystkich etapach nauczania na życzenie rodziców, w wybranej formie - jako nauczanie wszystkich przedmiotów w tym języku, nauczanie dwujęzyczne lub jako przedmiot dodatkowy.

Szkoły i przedszkola z nauczaniem języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej są w na terenie województw: opolskiego, śląskiego i warmińsko-mazurskiego. Istnieją 534 takie placówki: 170 przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, 267 szkół podstawowych, 89 gimnazjów, 8 międzyszkolnych zespołów nauczania języka niemieckiego.