"Prowadzimy negocjacje z Ministerstwem Finansów, żeby w przyszłorocznym budżecie zwiększyć pulę środków na wynagrodzenia dla pracowników naukowo-dydaktycznych oraz na projekty badawcze i na infrastrukturę badawczą" - powiedziała Kudrycka.

Według minister, jest szansa na to, żeby środki się znalazły, ponieważ rząd zdaje sobie sprawę, że kształcenie na wysokim poziomie oraz postęp naukowy są konieczne dla rozwoju kraju. Kudrycka nie wymieniła jednak kwot, o które zabiega resort.

"Zależy nam na tym, żeby to były duże sumy i żeby odpowiadały tym zapowiedziom, które premier przedstawiał wcześniej" - powiedziała.