Badanie na zlecenie firmy Altkom przeprowadził instytut badawczy Millward Brown/SMG KRC między grudniem 2008 r. a marcem 2009 r. Ankietę wykonano na próbie ponad 800 polskich firm. Wyniki badania są sporym zaskoczeniem.

Wbrew czarnym scenariuszom odsetek firm zainteresowanych szkoleniami nie tylko nie zmalał, ale zwiększył się o 12 proc. w porównaniu z 2008 rokiem. Respondenci zaznaczali także, że budżety na szkolenia będą musiały ulec pewnemu zmniejszeniu. Wyniki badania wskazują na prawidłowość, według której firmy dużej i średniej wielkości rezerwują więcej środków na szkolenia pracowników niż małe przedsiębiorstwa. Wybór zakresu zamawianych szkoleń w 2009 roku również zależy od rozmiaru organizacji. Większe instytucje częściej przeznaczają środki na szkolenia miękkie. Mniejsze kształcą z kolei z finansów, księgowości i prawa.