Od 4 maja obowiązuje rozporządzenie ministra zdrowia, zgodnie z którym w tym roku wzrasta wynagrodzenie lekarzy rezydentów. Ich miesięczna płaca ma wynosić 3602 zł dla tych, którzy uczą się specjalizacji uznanych za dziedziny priorytetowe, i 3170 zł dla pozostałych. W kolejnych latach kwoty te mają wzrosnąć odpowiednio do 3890 zł i 3458 zł.

Z kolei na podstawie nowelizacji z 20 lutego tego roku ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. nr 40, poz. 323) pensje rezydentów mają być wyrównane do wyższego poziomu od stycznia tego roku. W związku z tym, że lekarze nie otrzymują jednak tych wyrównań Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy zachęca, aby starali się oni o nie na własną rękę. W tym celu przygotował nawet specjalny wzór podania wzywający dyrektorów szpitali do zapłaty.

Placówki medyczne, które szkolą przyszłych specjalistów, tłumaczą, że nie mogą wypłacić rezydentom wyrównań, bo wciąż nie dostały dodatkowych środków na ten cel.

– Pensje rezydentów zostaną na pewno wyrównane do wyższego poziomu. Niestety wciąż nie dostaliśmy pieniędzy z budżetu – mówi Anna Sukmanowska, rzecznik SP Centralnego Szpitala Klinicznego w Warszawie.

W podobnej sytuacji są również placówki w Bydgoszczy. Szpital Uniwersytecki im. Antoniego Jurasza i Szpital Uniwersytecki nr 2 łącznie kształcą 233 przyszłych specjalistów. Dyrekcja zapewnia, że rezydenci nie muszą składać żadnych specjalnych podań o wyrównanie pensji.

– Na razie jednak nie dysponujemy dodatkowymi środkami na wypłaty. Nie wiemy też, kiedy je otrzymamy – mówi Kamila Wiecińska, rzecznik bydgoskich szpitali.

Ministerstwo Zdrowia uspokaja i zapewnia, że dodatkowe środki na wypłatę wyższych pensji zostaną przekazane do szpitali w lipcu.

– Aby to zrobić, w życie musi wejść również inne rozporządzenie, które rozszerza listę dziedzin medycznych uznanych za priorytetowe. Już zostało ono podpisane przez minister zdrowia. W ciągu dwóch tygodni powinno zacząć obowiązywać – mówi Jakub Gołąb, rzecznik prasowy Ministerstwa Zdrowia.

Wynagrodzenie lekarzy rezydentów jest w tym roku finansowane ze środków Funduszu Pracy. W tym roku na pokrycie wynagrodzeń młodych lekarzy (rezydentów oraz stażystów) zarezerwowane jest łącznie 403 mln zł. Zdaniem resortu zdrowia ma to w zupełności wystarczyć do wypłaty w tym roku wyższych pensji lekarzom rezydentom.

7,5 tys.

rezydentów uczy sie w Polsce specjalizacji

Podstawa prawna

● Rozporządzenia ministra zdrowia z 23 kwietnia 2009 r. w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury (Dz.U. nr 66, poz 560).