Średnio 180 zł brutto wyniesie podwyżka dla cywilnych pracowników wojska - poinformował minister obrony Bogdan Klich, który we wtorek podpisał w tej sprawie porozumienie ze związkowcami.

Klich poinformował, że wzrost wynagrodzeń w korpusie prac cywilnych wojska wyniesie średnio 180 zł brutto. Do tej kwoty będzie się zaliczać już wcześniej przyznana podwyżka o 90 zł brutto.

Minister przypomniał, że w latach 2001-2007 podwyżki dla pracowników cywilnych były procentowo mniejsze niż podwyżki wynagrodzeń żołnierzy zawodowych, tendencję tę udało się zatrzymać w ubiegłym roku i zgodnie z porozumieniem średnia płaca pracowników ma wzrosnąć o co najmniej 7 proc. (u żołnierzy zawodowych wskaźnik ten wynosi 6,9 proc.).

Pracownicy cywilni mają też w tym roku otrzymać jednorazową nagrodę przed 15 sierpnia - świętem Wojska Polskiego - i średnio nagroda ta będzie wyższa niż przeciętna tegoroczna nagroda dla żołnierzy zawodowych.

Reklama

Związek Zawodowy Pracowników Wojska pikietował na początku ubiegłego tygodnia MON, domagając się 212 zł podwyżki brutto. W trakcie rozmów w ubiegłym tygodniu ustalono, że kwota ta zostanie wypłacona w części jako jednorazowy dodatek.

Wojsko jest pracodawcą dla 48 tys. cywilów (ok. 20 tys. osób związanych z wojskiem to pracownicy spółek skarbu państwa). Według danych NSZZ PW - jednego z czterech związków reprezentujących pracowników wojska - średnia płaca w tej grupie to ok. 1200-1300 zł.