Wydłużenie okresu realizacji tego programu ma związek z koniecznością ograniczenia wydatków budżetowych w roku 2009 - podało Centrum Informacyjne Rządu.

W związku z tym z kwoty 2,5 mld zł przewidzianych do wydania w roku bieżącym, na rok 2010 ma zostać przeniesione 491 mln zł, a na 2011 r. - 102 mln zł.

Oznacza to, że w roku 2009 na realizację zadań przewidzianych w programie pozostanie kwota w wysokości prawie 2 mld zł.

Środki, które mają być przeniesione z 2009 r. na 2010 r. w poszczególnych formacjach służb mundurowych przedstawiają się następująco: policja - 352 mln zł, Straż Graniczna - 49 mln zł, Państwowa Straż Pożarna - 78 mln zł, Biuro Ochrony Rządu - 11 mln zł.

W ramach programu w 2011 r. zaplanowano następujące wydatki: Policja - 69 mln zł, Straż Graniczna - 12 mln zł, Państwowa Straż Pożarna - 12 mln zł, Biuro Ochrony Rządu - 7 mln zł.

Szczególnie dotyczy to wymiany środków transportowych oraz systemów teleinformatycznych, jak również modernizacji obiektów i tym samym ma zwiększyć skuteczność działania służb porządku i bezpieczeństwa publicznego podległych ministrowi spraw wewnętrznych i administracji.