Kobiety w ciąży oraz planujące macierzyństwo powinny zrobić test na HIV. "Gdy kobieta wie o zakażeniu i stosuje odpowiednie leczenie, ma prawie 100 proc. szans, że urodzi zdrowe dziecko" - powiedziała we wtorek na konferencji prasowej w Warszawie dyrektor Krajowego Centrum ds. AIDS Anna Marzec-Bogusławska.

"Szacuje się, że ok. jednej trzeciej zakażonych HIV nie jest tego świadoma. Dlatego tak ważne jest robienie testów" - podkreśliła minister zdrowia Ewa Kopacz.

Lekarze powinni proponować zrobienie testu każdej pacjentce. Obecnie testy zalecane są jedynie pacjentkom z grupy ryzyka. Zmienić ma to rozporządzenie ministra zdrowia. "Obecnie nieodpłatne badania są dla kobiet z grupy ryzyka. Chcemy, żeby każda kobieta w ciąży mogła je zrobić bez dodatkowych kosztów. Zwłaszcza że dziś większość zakażeń HIV jest wynikiem ryzykownych zachowań seksualnych, nie dotyczą tylko osób z grup ryzyka" - przekonywała Kopacz. Jak dodała, chodzi o "odkłamywanie rzeczywistości" i zmianę stosunku do HIV/AIDS.

Kopacz wyjaśniła, że gdy prace zakończy zespół, który opracowuje standardy opieki okołoporodowej, zmienione zostanie rozporządzenie dotyczące badań wykonywanych przez ciężarne. Wyraziła nadzieję, że nowe wytyczne wejdą w życie najpóźniej od początku przyszłego roku.

Gotowe są już natomiast rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego w zakresie zapobiegania zakażeniom HIV z matki na dziecko. Opracowana przez PTG broszura trafić ma do wszystkich lekarzy ginekologów. Jej autorzy podkreślają, jak ważne jest proponowanie przyszłym matkom testu na HIV. Obecnie, jak pokazują badania, badanie to proponuje zaledwie 3 proc. lekarzy.

Zdaniem wiceprezesa PTG prof. Tomasza Niemca brak takiej propozycji może być traktowany jako swego rodzaju zaniedbanie ze strony lekarza. "Jeśli mamy możliwości, by zmniejszyć ryzyko, uratować dziecko, to nie możemy tego po prostu zaniechać" - uznał.

Prof. Magdalena Marczyńska z Kliniki Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego podkreśliła, że zakażoną HIV kobietę obowiązują w ciąży inne zasady niż kobiety zdrowe. "Przed 28. tygodniem powinna zacząć się profilaktyka. U chorych przeprowadza się cesarskie cięcie w 38. tygodniu, ważne, by było ono zaplanowane. Noworodek powinien być jak najszybciej umyty, w ciągu czterech godzin trzeba mu podać leki antyretrowirusowe, wykluczone jest karmienie piersią. Wtedy szansa przeniesienia wirusa jest mniejsza niż 1 proc." - wyjaśniła. Dodała, że jeśli kobiety nie wiedzą o zakażeniu i nie stosują zasad bezpieczeństwa, ryzyko przeniesienia wirusa na dziecko sięga 50 proc.

Zdaniem Krajowego Konsultanta wáDziedzinie Położnictwa iáGinekologii prof. Stanisława Radowickiego przekonanie kobiet do wykonywania badań nie będzie łatwe ze względu na barierę psychologiczną i powszechne postrzeganie HIV/AIDS jako wstydliwego problemu dotyczącej głównie osób z marginesu. á

Naáświecie żyje ok.á2,2 mln dzieci zakażonych HIV.áCodziennie wáświecie, głównie wáAfryce, zakaża sięáponad tysiąc dzieci. Co minutę zápowodu chorób związanych zázespołem nabytego niedoboru odporności umieraá1 dziecko, każdego roku ok.ápół miliona. Głównym źródłem choroby dzieci (90 proc.) jest zakażenie odámatki.á

WáPolsce zakażenie HIV rozpoznano uáok.á150 dzieci, obecnie leczonych jestá130. Wiadomo oározpoznaniu uá12átys. osób dorosłych, większości młodych, ok.á24 proc. zánich stanowią kobiety. Szacuje się, że liczba zakażonych dzieci może byćá6 razy wyższa niż obecnie znana.

Na ok. 400 tys. porodów rocznie, okołoá70-100 odbywa się uákobiet zápotwierdzonym zakażeniem HIV. Niestety wciąż zdarzają się przypadki rozpoznania zakażenia uákobiety dopiero poástwierdzeniu zakażenia HIV uádziecka. Jak wynika zádanych, w Polsce odsetek kobiet w ciąży wykonujących badanie w kierunku HIV wynosi tylkoá10 proc. Wáwiększości krajów UE odsetek ciężarnych, uáktórych wykonuje się to badanie przekraczaá60 proc., aáwániektórych (Anglia, Holandia, Francja) sięgaá98 proc.

Ambasadorem kampanii została Małgorzata Glinka -ásiatkarka rokuá2008. Wsparły ją również przyszłe mamy - m.in. aktorki Katarzyna Cichopek, Joanna Koroniewska, Iza Kuna.