Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy w końcu kwietnia 2009 roku wyniosła 1.719,9 tys. osób. Liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych w kwietniu br. wyniosła 217,5 tys., o 34,8 tys. mniej niż w marcu br. Jest to o 37,3 tys. więcej niż przed rokiem w kwietniu.

Jak podał GUS, wśród bezrobotnych nowo zarejestrowanych 78,9 proc. stanowiły osoby rejestrujące się po raz kolejny, a 23,1 proc. osoby dotychczas niepracujące.

Urzędy pracy dysponowały mniejszą liczbą ofert pracy niż w marcu i analogicznym okresie ub.r.

W stosunku do marca 2009 r. spadek liczby bezrobotnych odnotowano we wszystkich województwach, najbardziej znaczący w: świętokrzyskim (o 4,8 proc), zachodniopomorskim (o 4 proc.), lubelskim (o 3,9 proc.), warmińsko-mazurskim (o 3,7 proc.) oraz opolskim (o 2,6 proc.).

Natomiast w porównaniu do analogicznego okresu 2008 roku bezrobocie zwiększyło się w 15 województwach, najbardziej w województwach: lubuskim (o 18,8 proc.), wielkopolskim (o 18,4 proc.), podlaskim (o 15,7 proc.), dolnośląskim (o 14,2 proc.) oraz małopolskim i opolskim (po 12,6 proc.). Jedynie w województwie mazowieckim odnotowano spadek bezrobocia o 1,3 proc.

Do urzędów pracy w ciągu miesiąca zgłosiło się 217,5 tys. osób poszukujących zatrudnienia

Bezrobotni zarejestrowani w urzędach pracy w końcu kwietnia br. stanowili 11 proc. ludności aktywnej zawodowo (w marcu br. - 11,2 proc., w kwietniu 2008 r. - 10,3 proc.).

Do urzędów pracy w ciągu miesiąca zgłosiło się 217,5 tys. osób poszukujących zatrudnienia (o 34,8 tys. mniej niż w marcu 2009 r. i o 37,3 tys. więcej niż przed rokiem).

GUS podał, że w kwietniu br. pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 93,7 tys. ofert pracy (przed miesiącem 94,2 tys., przed rokiem 123,8 tys.). Z kolei z danych na koniec kwietnia 2009 r. wynika, że 497 zakładów pracy zadeklarowało zwolnienie w najbliższym czasie 27,6 tys. pracowników, w tym z sektora publicznego 4 tys. osób (przed rokiem odpowiednio 97 zakładów, 9,1 tys. pracowników, w tym z sektora publicznego 0,3 tys. osób).